Lidl Lietuva
Head teaser

Sutikimo sąlygos

UAB „Lidl Lietuva“ Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkys 3 (tris) mėnesius nuo jų pateikimo dienos. Šiam terminui pasibaigus, mano asmens duomenis, kurių tvarkyti UAB „Lidl Lietuva“ neturės teisinio pagrindo, saugiai sunaikins.

Atrankos į darbo vietą tikslu asmens duomenis gaunami tik iš manęs. Mano asmens duomenis UAB „Lidl Lietuva“ gali perduoti kompetentingoms valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta.

Man žinoma, kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę susipažinti su UAB „Lidl Lietuva“ tvarkomais mano asmens duomenimis, prašyti ištaisyti ar ištrinti savo asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su jų tvarkymu, turiu teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą (man žinoma, kad tokiu atveju UAB „Lidl Lietuva“ ištrins mano duomenis ir negalės vertinti mano tinkamumo darbo vietai ir (ar) teikti man naujų darbo pasiūlymų), kreiptis į priežiūros instituciją. Dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių galiu kreiptis el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.