Lidl Lietuva
Head teaser

Duomenų apsauga

Duomenų apsaugos taisyklės

Džiaugiamės, kad domitės mūsų interneto svetainėje skelbiama informacija apie duomenų apsaugą. Norėtume, kad naršydami mūsų svetainėje jaustumėtės gerai ir saugiai, o duomenų apsaugos užtikrinimą suprastumėte, kaip į klientus orientuotos kokybės požymį.

Šiose duomenų apsaugos taisyklėse Jums pateikiama informacija apie tai, kaip ir kokia apimtimi tvarkomi Jūsų asmens duomenys lankantis mūsų svetainėje. Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai siejama arba gali būti siejama su Jumis. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas visų pirma yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

Turinys

1. Apžvalga    
2. Mūsų svetainės atidarymas    
3. Paskyros sukūrimas ir dalyvavimas atrankose
4. Internetiniai puslapiai ir interneto svetainių optimizavimas    

    4.1 Slapukai. Bendrosios pastabos    
    4.2 Google Analytics    
    4.3 Tikslinė rinkodara ir svetainių optimizavimas    
    4.4 Pakartotinė rinkodara    
    4.5  Interesais pagrįsta reklama internete    
    4.6 Galimybė nesutikti / atsisakyti    
5. Elektroninio pašto adresas    
6. Socialinės žiniasklaidos įskiepiai    
7. Ne ES šalyse įsikūrę duomenų gavėjai    
8. Integruotos paslaugos    
9. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės    

    9.1 Apžvalga    
    9.2 Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį    
    9.3 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį    
    9.4 Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį    
    9.5 Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį    
    9.6 Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį    
    9.7 Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį    
10. Kontaktiniai asmenys    
   10.1 Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias Jūsų su duomenų apsauga    
    10.2  Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos    
    10.3  Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai    
11. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys    

1. Apžvalga

Atidarius mūsų svetainę, Jūsų galinis įrenginys ir mūsų serveris pasikeičia įvairia informacija.  Joje gali būti ir asmens duomenų.  Taip surinkta informacija naudojama  mūsų svetainei optimizuoti arba reklamai Jūsų galinio įrenginio naršyklėje rodyti.

2. Mūsų svetainės atidarymas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Kai lankotės mūsų svetainėje, Jūsų galiniame įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai ir be jūsų įsikišimo siunčia:

 • internetą naudoti galinčio įrenginio, teikiančio užklausą, IP adresą,
 • prisijungimo datą ir laiką,
 • atidarytos rinkmenos pavadinimą ir URL adresą,
 • duomenis apie svetainę arba taikomąją programą, iš kurios jungiamasi (nukreipiantysis URL),
 • duomenis apie Jūsų naudotą naršyklę ir, jei reikia, prie interneto prisijungti galinčio Jūsų kompiuterio operacinę sistemą ir prieigos paslaugų teikėjo pavadinimą.

Informacija siunčiama į mūsų svetainės serverį ir laikinai įrašoma vadinamojoje sisteminių įrašų rinkmenoje tokiais tikslais:

 • sklandžiam susijungimui užtikrinti;
 • patogiam mūsų svetainės ar taikomosios programos naudojimui užtikrinti;
 • sistemos saugumui ir patikimumui įvertinti.

Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis tvarkomas IP adresas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų duomenų tvarkymo tikslų. Jei duomenų (IP adreso) pateikimas vykdomas siekiant parengti sutartį, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:
Duomenys saugomi 7 dienas, o paskui automatiškai ištrinami. Jums nutraukus apsilankymą mūsų svetainėje, geografinės vietos nustatymo duomenys ištrinami.

3. Paskyros sukūrimas ir dalyvavimas atrankose

Jūsų paraiškos dokumentai tvarkomi tik kandidatų atrankos ir priėmimo į darbą tikslais. Tai atliekama vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalimi.

Kai tik Jūsų paraiškos dokumentai užregistruojami mūsų paraiškų teikimo portale, Jums automatiškai išsiunčiamas elektroninis pranešimas, patvirtinantis, kad dokumentai gauti. Įvertinę Jūsų kandidatūros tinkamumą atvirai pozicijai, su Jumis susisieksime. Informuojame, kad kai kuriais atvejais Jūsų duomenys gali būti perduoti kandidatų testavimo ir vertinimo paslaugas teikiantiems asmenims, kurių pagalba pasitelkiama kandidatų atrankos procesui. Visais atvejais duomenys perduodami laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų bei prisiimant atitinkamus įsipareigojimus.

Jeigu sėkmingai įveiksite atranką, Jūsų duomenys bus perkelti į asmens bylą. Jei Jūsų kandidatūra atmetama, Jūsų duomenys papildomai saugomi 3 (tris) mėnesius po atsakymo apie kandidatūros atmetimą gavimo. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Jūsų duomenys ištrinami. Ta pati taisyklė galioja, jei atsiimate savo kandidatūrą arba ištrinate savo kandidato paskyrą. Paraiškos projektas, kuris nebuvo mums išsiųstas, bus ištrintas po 7 dienų.

4. Internetiniai puslapiai ir interneto svetainių optimizavimas

4.1 Slapukai. Bendrosios nuostatos

Vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis, savo svetainėje naudojame vadinamuosius slapukus. Pagal minėtas nuostatas mūsų siekis optimizuoti savo svetainę yra laikomas teisėtu.   Slapukai yra nedidelės rinkmenos, kurios, Jums lankantis mūsų svetainėje, įrašomos Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.). Slapukai nedaro žalos Jūsų galiniam įrenginiui, nėra užkrėsti virusais, Trojos arkliais ar kitomis kenksmingomis programomis. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu įrenginiu, tačiau tai nereiškia, kad pasinaudoję slapuke sukaupta informacija  tiesiogiai galime nustatyti Jūsų tapatybę.

Pirma, slapukų naudojimas padeda užtikrinti, kad galėsite patogiau naršyti mūsų svetainėje. Vadinamuosius seanso slapukus naudojame siekdami nustatyti, kuriuose mūsų svetainės puslapiuose jau lankėtės. Jums nutraukus apsilankymą mūsų svetainėje, jie automatiškai ištrinami. Be to, siekdami užtikrinti patogumą vartotojui naudojame laikinuosius slapukus, kurie Jūsų galiniame įrenginyje saugomi tam tikrą nustatytą laiką. Jeigu, susidomėję mūsų paslaugomis, vėl apsilankysite mūsų svetainėje, kad tų pačių veiksmų Jums nereikėtų atlikti iš naujo, bus automatiškai nustatyta, kad Jūs čia jau lankėtės, ką apsilankymo metu įvedėte arba ką nustatėte.

Antra, siekdami optimizuoti mūsų svetainės turinį ir pateikti konkrečiai Jums pritaikytą informaciją, slapukus naudojame tam, kad galėtume registruoti statistinius duomenis apie mūsų svetainės naudojimą. Jums pakartotinai apsilankius mūsų svetainėje, slapukai padės automatiškai nustatyti, kad svetainėje naršote ne pirmą kartą. Praėjus nustatytam laikui, šie slapukai automatiškai ištrinami.  Dauguma naršyklių slapukus leidžia įrašyti automatiškai. Tačiau savo naršyklės nustatymus galite pakeisti taip, kad slapukų Jūsų kompiuteryje išsaugoti nebūtų galima ir kiekvieną kartą prieš įdiegiant naują slapuką būtų rodomas perspėjimas. Visiškai atsisakius slapukų, tikėtina, nebus galima naudotis visomis mūsų interneto svetainės funkcijomis.

Naudojamų slapukų sąrašą ir papildomą informaciją (pvz. apie išsaugojimo trukmę) rasite mūsų slapukų naudojimo taisyklėse.

4.2 Google Analytics

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Kad galėtume pritaikyti savo svetaines naršančiųjų poreikiams ir jas nuolatos tobulinti, vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu naudojame įmonės „Google LLC“ („Google“) interneto analizės įrankį „Google Analytics“. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų tikslų. Atsižvelgiant į tai, sukuriami naudojimo profiliai, kuriems yra suteikiami pseudonimai, ir naudojami slapukai. Slapuke kaupiama tokia informacija apie Jūsų naršymą šioje svetainėje:

 • naršyklės tipas ir versija;
 • naudojama operacinė sistema;
 • nukreipiantysis URL (puslapis, kuriame prieš tai lankėtės);
 • prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas (IP adresas);
 • serverio užklausos laikas.

Ši informacija rinkos tyrimų ir šių interneto puslapių tobulinimo, atsižvelgiant į poreikius, tikslais naudojama siekianti analizuoti Jūsų lankymąsi mūsų svetainėse, rengti statistikas apie veiksmus svetainėse ir teikti kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės lankymu ir interneto naudojimu. IP adresai įslaptinami, kad būtų neįmanomas tiesioginis priskyrimas (IP maskavimas).

Jūs galite neleisti įdiegti slapukų, atitinkamai nustatydami savo interneto naršyklės programinę įrangą; tačiau įspėjame, kad tokiu atveju galite prarasti kai kurias šios interneto svetainės funkcijas. Be to, parsisiuntę ir įdiegę šį naršyklės plėtinį, galite neleisti, kad „Google“ neregistruotų  ir netvarkytų slapuko sukauptų ir su Jūsų naršymu svetainėje susijusių duomenų (įskaitant Jūsų IP adresą). Kaip alternatyvą naršyklės plėtiniui, ypač tais atvejais, kai naršykle naudojatės mobiliuosiuose įrenginiuose, paspaudę šią nuorodą galite neleisti, kad „Google Analytics“ rinktų Jūsų duomenis. Bus įdiegtas atsisakymo naršyklės plėtinys, kuris ateityje neleis, kad Jūsų duomenys lankantis šioje svetainėje būtų renkami. Atsisakymo naršyklės plėtinys bus įdiegtas Jūsų įrenginyje ir veiks tik su šia naršykle ir tik šioje svetainėje. Jeigu iš savo naršyklės ištrinsite slapukus, atsisakymo naršyklės plėtinį reikės įdiegti iš naujo. Daugiau informacijos apie su „Google Analytics“ susijusią duomenų apsaugą rasite „Google Analytics“ interneto svetainėje.

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos:
Slapuke sukaupta informacija perduodama į JAV esantį „Google“ serverį ir ten saugoma. Mūsų žiniomis, Jūsų IP adresas jokiu būdu nebus jungiamas su kitais „Google“ duomenimis. Tam tikrais atvejais ši informacija bus perduodama trečiosioms šalims, jei tai yra numatyta įstatymų arba jei trečiosios šalys tvarko duomenis pagal įgaliojimą.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:
Įjungus IP adreso anonimiškumo funkciją, nebus įmanoma susieti jo su Jumis. Statistiniais tikslais apdoroti duomenys programoje „Google Analytics“ bus ištrinti po 24 mėnesių.  „Google Analytics“ pagrindu parengtose ataskaitose nebėra nuorodų į asmenį.

4.3 Tikslinė rinkodara ir svetainių optimizavimas
 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Naudojant slapukus, mūsų svetainėje renkama ir analizuojama informacija, kuri skirta optimizuoti mūsų svetaines ir jose rodomas reklamas. Tokio rinkimo ir analizavimo tikslas – užtikrinti, kad, vadovaujantis Jūsų ankstesnio naršymo įpročiais, Jūsų galiniuose įrenginiuose būtų rodoma tik Jus dominanti ar galinti sudominti reklama. Šiuo tikslu tvarkomoje informacijoje pateikiami, pavyzdžiui, duomenys apie tai, kokiais mūsų įmonės darbo pasiūlymais Jūs domėjotės.  Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų interneto svetainių optimizavimas, siekiant užtikrinti patogesnį naršymą ir išvengti Jums neįdomios reklamos rodymo, yra svarbus ir mums, ir Jums.  Duomenys renkami ir analizuojami tik anoniminiu būdu, todėl pagal juos negalime nustatyti Jūsų tapatybės. Visų pirma, informacija nėra siejama su Jūsų asmens duomenimis.

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos:
Duomenų gavėjai yra minėti paslaugų teikėjai, kurie Jūsų duomenis pagal sutartis tvarko tik konkrečiu tikslu, vadovaudamiesi mūsų nurodymais.
 

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:
Šioje svetainėje naudojami slapukai ir juose esantys duomenys saugomi pagal slapukų naudojimo taisykles ir, Jums pareiškus nesutikimą, nedelsiant ištrinami.

4.4 Pakartotinė rinkodara
 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Mes naudojame įvairių tiekėjų pakartotinės rinkodaros technologijas. Šios technologijos leidžia parengti Jums pritaikytus internetinius pasiūlymus taip, kad jie Jums būtų įdomesni. Tuo tikslu įrašomas slapukas, kuriuo, suteikiant pseudonimus, renkami duomenys apie interesus. Šiuo atveju rinkodaros tikslais anonimiškai renkama informacija apie jūsų naršymo įpročius, kuri įrašoma slapukų tekstinėse rinkmenose Jūsų kompiuteryje ir analizuojama taikant algoritmą. Paskui mūsų partnerių interneto svetainėse Jums patrauklių individualizuotų reklamjuosčių forma gali būti tikslingai rodomi darbo pasiūlymai. Šie duomenys jokiu būdu negali būti naudojami šios interneto svetainės lankytojui asmeniškai identifikuoti. Tiesioginiai asmens duomenys čia netvarkomi, ir, be to, naudojimo profiliai nesusiejami su asmens duomenimis. Toks duomenų tvarkymas atliekamas vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Naudodamiesi pakartotinės rinkodaros priemonėmis siekiame užtikrinti, kad Jūsų galiniuose įrenginiuose būtų rodoma tik Jus dominanti arba galinti sudominti reklama. Ir Jums, ir mums svarbu, kad jūs nebūtumėte varginami Jus nedominančių reklaminių skelbimų rodymu.

Jei vis dėlto nebenorite, kad Jums būtų rodomos individualizuotos reklamjuostės, su duomenų rinkimu ir saugojimu galite nesutikti taip:

 • Spustelėję kiekvienoje reklamjuostėje įterptą mygtuką (pavyzdžiui, „i“), pateksite į atitinkamo tiekėjo puslapį. Jame Jums bus dar kartą paaiškinta pakartotinės rinkodaros technologijos sistema ir pasiūlyta išregistravimo (atsisakymo) galimybė. Jei vieno tiekėjo svetainėje išsiregistruojate, Jūsų kompiuteryje bus įdiegtas vadinamasis atsisakymo naršyklės plėtinys, kuris neleis, kad ateityje būtų rodomos atitinkamo tiekėjo reklamjuostės. Atkreipkite dėmesį, kad taip išsiregistruoti galite tik iš savo kompiuterio ir atitinkamų atsisakymo plėtinių iš jo ištrinti negalima.
 • Arba galite pasinaudoti šių duomenų apsaugos taisyklių 4.5 skirsnyje nurodytomis galimybėmis nesutikti.

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos:

Savo svetainėje naudojame įvairių tiekėjų, kurie dėl vykdomos pakartotinės rinkodaros tvarkė minėtus duomenis, pakartotinės rinkodaros technologijas. Daugiau informacijos apie šių paslaugų teikėjų naudojamus slapukus galite rasti mūsų slapukų naudojimo taisyklėse.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Pakartotinės rinkodaros tikslais naudojami slapukai ir juose esantys duomenys saugomi slapukų naudojimo taisyklėse numatytą laiką, o jam pasibaigus automatiškai ištrinami.

4.5  Interesais pagrįsta reklama internete

Siekdami užtikrinti, kad jums būtų rodoma tik tokia reklama, kuri Jums aktuali, savo interneto svetainėje mes, naudodami slapukus, visiškai pseudonimiškai vertiname Jūsų naršymo elgseną. Taip galime nustatyti jūsų interesus, susijusius su mūsų darbo pasiūlymais. Tuo tikslu kartu su 4 skirsnyje išvardytais paslaugų teikėjais visų pirma vertiname, kokius darbo pasiūlymus mūsų svetainėje peržiūrėjote.

Jeigu nenorite, kad būtų atliekamas 4 skirsnyje aprašytas Jūsų naršymo elgsenos vertinimas, galite pasinaudoti ten nurodytomis galimybėmis nesutikti. Be to, svetainėje http://www.youronlinechoices.com/, naudodami vadinamąjį pirmenybių valdiklį, galite neleisti rodyti daugybės „European Interactive Digital Advertising Alliance“ (www.edaa.eu/european-principles/) http://www.youronlinechoices.com/ priklausančių savarankiškų narių, įskaitant „Lidl“, interesais pagrįstos reklamos. Atkreipkite dėmesį, kad tam Jūsų kompiuteryje įrašomas vadinamasis atsisakymo naršyklės plėtinys. Jei jį ištrinsite, interesais pagrįsta reklama jums bus rodoma vėl.

4.6 Galimybė nesutikti / atsisakyti

Pasinaudoję atitinkamais savo naršyklės slapukų nustatymais Jūs galite neleisti, kad būtų naudojamos šių duomenų apsaugos taisyklių 4.3 ir 4.4 skirsniuose minėtos tikslinės reklamos technologijos (taip pat žr. 4.1 skirsnį).  Be to, naudodamiesi vadinamuoju pirmenybių valdikliu arba aktyvuodami 4.5 skirsnyje aprašytus atsisakymo plėtinius, galite neleisti, kad būtų rodoma interesais pagrįsta reklama.

5. Elektroninio pašto adresas

Asmens duomenis, kiuriuos siunčiate mums elektroniniu paštu, mes, žinoma, saugome paslaptyje. Jūsų duomenis mes naudojame tik konkrečiu tikslu, siekdami išnagrinėti Jūsų užklausą. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų ir Jūsų bendras (teisėtas) interesas, kad duomenys būtų tvarkomi, yra grindžiamas siekiu atsakyti į Jūsų užklausą.

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos
Jokie duomenys trečiosioms šalims neperduodami. Išimtiniais atvejais duomenis mūsų vardu tvarko duomenų tvarkytojai. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas, papildomai mūsų patikrintas ir sutartinėmis priemonėmis įpareigotas pagal BDAR 28 straipsnį.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:
Visus asmens duomenis, kuriuos mums siunčiate užklausose elektroniniu paštu, ištriname arba padarome anonimiškus ne vėliau kaip per 90 dienų nuo galutinio atsakymo pateikimo.

6. Socialinės žiniasklaidos įskiepiai

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, savo svetainėje naudojame socialinės žiniasklaidos kanalų „Facebook“, „Google+“, „Twitter“, XING, ir „LinkedIn“ socialinius įskiepius, kurie padeda skleisti informaciją apie mūsų įmonę minėtais kanalais. Šių įskiepių naudojimas reklaminiais tikslais laikytinas teisėtu interesu pagal BDAR nuostatas. Atsakomybė už jų veikimo atitikimą duomenų apsaugos reikalavimams tenka konkretiems įskiepių paslaugų teikėjams. Kad kuo labiau apsaugotume mūsų svetainės lankytojus, įskiepiams įdiegti naudojame vadinamąjį 2 spustelėjimų sprendimą. Tai reiškia, kad Jūs galite aktyvuoti socialinės žiniasklaidos įskiepius, kurie iš pradžių yra išjungti. Aktyvuotą įskiepį Jūs galite bet kuriuo metu išjungti. Jums išjungus įskiepį, duomenys, kurie jau buvo perduoti konkrečiam socialinės žiniasklaidos teikėjui, nebus ištrinti. Mūsų svetainėje įdiegti socialinės žiniasklaidos įskiepiai iš pradžių yra išjungti. Įskiepis bus aktyvuotas tik tuo atveju, jei paspausite įskiepio piktogramą. Asmens duomenys konkrečiam socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjui bus perduodami tik aktyvavus įskiepį. Jums aktyvavus įskiepį, pastarasis per Jūsų naršyklę užmezga tiesioginį ryšį su Jūsų pasirinkto socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo serveriu.

Mes neturime jokios renkamų duomenų ir duomenų tvarkymo procedūrų kontrolės ir nežinome visos renkamų duomenų apimties ar tvarkymo tikslų.

Įskiepio teikėjas išsaugo Jūsų gaunamus duomenis kaip vartotojo profilius ir juos naudoja reklamos, rinkos tyrimų ir/ar poreikiams pritaikyto savo interneto svetainių teikimo tikslais. Toks tvarkymas atliekamas visų pirma (įskaitant neužsiregistravusius vartotojus) siekiant pateikti poreikiams pritaikytą reklamą ir informuoti kitus socialinio kanalo vartotojus apie Jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėje. Jūs turite teisę nesutikti su šių vartotojų profilių sukūrimu. Siekdami pasinaudoti šia teise, privalote kreiptis į atitinkamą įskiepio paslaugos teikėją. Įdiegtais įskiepimais suteikiame Jums galimybę sąveikauti su socialinės žiniasklaidos kanalais ir kitais vartotojais, siekdami gerinti savo svetainių informaciją ir padaryti jas įdomesnes Jums kaip vartotojui.

Duomenys perduodami nepriklausomai nuo to, ar turite šio teikėjo paskyrą ir ar esate prisijungęs prie jos. Jei esate prisijungę prie teikėjo kanalo, Jūsų duomenys, kuriuos mes esame gavę, bus tiesiogiai priskirti Jūsų paskyrai, sukurtai teikėjo kanale. Jums paspaudus aktyvuotą mygtuką ir, pvz., nuorodą į svetainę, įskiepio teikėjas taip pat išsaugo šią informaciją Jūsų vartotojo paskyroje ir oficialiai informuoja apie tai Jūsų kontaktinius asmenis. Jei nenorite, kad duomenys būtų priskirti Jūsų profiliui teikėjo kanale, rekomenduojame po naršymo socialinės žiniasklaidos kanale nuolat atsijungti, ypač prieš aktyvuojant mygtuką.

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos:
Savo svetainėje naudojame šių teikėjų socialinės žiniasklaidos įskiepius:

„Facebook Inc.“, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, JAV; http://www.facebook.com/policy.php; daugiau informacijos apie duomenų rinkimą: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications ir http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Įmonei „Facebook“ taikomas ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas („privatumo skydas“), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;

„Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, JAV; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Įmonei „Google“ taikomas ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas („privatumo skydas“), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;

„Twitter, Inc.“, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, JAV; https://twitter.com/privacy. Įmonei „Twitter“ taikomas ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas („privatumo skydas“), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;

„Xing AG“, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Vokietija; http://www.xing.com/privacy;

„LinkedIn Corporation“, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, JAV; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Įmonei „LinkedIn“ taikomas ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas („privatumo skydas“), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:
Mes neturime informacijos apie tai, ar įskiepių teikėjai ištrina surinktus duomenis.

7. Ne ES šalyse įsikūrę duomenų gavėjai

Gavėjams, įsikūrusiems už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, Jūsų asmens duomenų neperduosime, išskyrus tvarkymą 3.2 ir 5 skirsnyje nurodytais tikslais. Šių duomenų apsaugos taisyklių 3.2 skirsnyje nurodytais tvarkymo atvejais duomenis reikia perduoti į „Google LLC“ serverius. Dalis šių serverių yra JAV. Dėl JAV Europos Komisija 2016 m. liepos 12 d. sprendimu nusprendė, kad ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimu užtikrinama tinkama duomenų apsauga (vadinamasis. „sprendimas dėl tinkamumo“ pagal BDAR 45 straipsnį). Paslaugų teikėjas „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, ir 5 skirsnyje nurodyti duomenų gavėjai yra sertifikuoti pagal ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimą.

8. Integruotos paslaugos

Savo svetainėje integravome „YouTube“ vaizdo įrašus; jie saugomi http://www.YouTube.com ir gali būti atkuriami tiesiogiai iš mūsų svetainės. Visa jie yra integruoti į „sustiprintą duomenų apsaugos režimą“, t. y. duomenys apie Jus kaip naudotoją nebus siunčiami „YouTube“, jei neatkursite vaizdo įrašų. Duomenys bus siunčiami tik tuo atveju, jei atkursite vaizdo įrašus. Mes neturime jokios šių duomenų siuntimo kontrolės.

Daugiau apie duomenų rinkimo tikslus ir apimtis bei jų tvarkymą, kurį atlieka „YouTube“, sužinosite perskaitę paslaugos teikėjo privatumo politiką. Čia taip pat suteikiama daugiau informacijos apie Jūsų teises šiuo klausimu ir nustatymų parinktis Jūsų privatumui apsaugoti. „YouTube“ adresas ir privatumo taisyklės: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

9.1 Apžvalga

Be teisės atšaukti mums duotus sutikimus Jūs taip pat, esant atitinkamoms įstatyme numatytoms sąlygoms, turite tokias teises:

 • teisę susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį ir Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo 34 straipsnį;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ar papildyti neišsamius duomenis pagal BDAR 16 straipsnį;
 • teisę prašyti ištrinti mūsų saugomus Jūsų duomenis pagal BDAR 17 straipsnį ir Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo 35 straipsnį;
 • teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį;
 • teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį;
 • teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį.

9.2 Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį

Vadovaujantis BDAR 15 straipsnio 1 dalim, Jūs turite teisę neatlygintinai susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis. Tai visų pirma apima:

 • tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
 • duomenų gavėjus ar duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys;
 • planuojamą su Jumis susijusių asmens duomenų saugojimo trukmę arba, jei jos konkrečiai nurodyti neįmanoma, saugojimo trukmei nustatyti taikomus kriterijus;
 • teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis ar apriboti duomenų valdytojo atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
 • BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

9.3 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume neteisingus su Jumis susijusius asmens duomenis.  Atsižvelgdami į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti, be kita ko, ir pateikdami papildomą pareiškimą.

9.4 Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištrintume su Jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galite pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės;
 • asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Jei asmens duomenis paviešinome ir privalome juos ištrinti, atsižvelgdami į turimą technologiją ir įgyvendinimo sąnaudas, imamės tinkamų priemonių, kad Jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis informuotume apie tai, kad ir iš jų reikalaujate ištrinti visus saitus į šiuos asmens duomenis, jų kopijas arba dublikatus.

9.5 Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad apribotume tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba
 • pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

9.6 Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

Turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę mūsų nekliudomi persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:

 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą, turite teisę prašyti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

9.7 Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

Jei yra BDAR 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galima nesutikti dėl su konkrečiu Jūsų atveju susijusių priežasčių.

Minėta bendroji teisė nesutikti galioja visiems šiose duomenų apsaugos taisyklėse aprašytiems duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą tikslams. Kitaip nei duomenų tvarkymu reklamos tikslais grindžiamos specialiosios teisės nesutikti atveju (plg. 3.6 skirsnį), pagal BDAR vykdyti tokį bendrąjį nesutikimą privalome tik tada, kai Jūs mums nurodote didesnės svarbos priežastis, pavyzdžiui, galimą pavojų Jūsų sveikatai ar gyvybei.

10 Kontaktiniai asmenys

 
10.1 Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias Jūsų su duomenų apsauga

Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias su duomenų apsauga jeigu turite klausimų dėl interneto svetainės arba norite pasinaudoti savo su duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis (duomenų apsaugos teisėmis), galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo specialistus paspaudę šią nuorodą.

10.2  Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos

Jei turite daugiau klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į „Lidl“ vidaus duomenų apsaugos pareigūną (žr. 11 skirsnį).

10.3  Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai

Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

11. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Šios duomenų apsaugos taisyklės taikomos UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius) atliekamam duomenų tvarkymui ir svetainei https://karjera.lidl.lt. Su UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti pirmiau nurodytu adresu, kaip gavėją nurodant duomenų apsaugos pareigūną, arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.