Lidl Lietuva
TopDarbdavys_250x90_2017.jpg

Duomenų apsauga

Mums rūpi Jūsų duomenų apsauga

Dėkojame, kad lankotės mūsų interneto svetainėje. Mes labai atsakingai žiūrime į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl siekiame ne tik pateikti Jums išsamų internetinį pasiūlymą, bet ir užtikrinti Jūsų teises asmens duomenų tvarkymo lygmenyje. Mes laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

1.    Ką darome su Jūsų informacija?

Tvarkome ir naudojame Jūsų laisva valia pateiktus asmens duomenis, siekdami palaikyti santykius su klientais, reklamos tikslais, taip pat vykdydami užsakymą. Prireikus reikiami duomenys perduodami paslaugų teikėjui. Tačiau neprekiaujame Jūsų duomenimis ir kitaip neperleidžiame jų tretiesiems asmenims.

2.    Kokiais atvejais renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų asmeninę informaciją?

Mūsų interneto svetainėje „etracker‘ programine įranga (http://www.etracker.de) yra renkami ir kaupiami duomenys rinkodaros ir optimizavimo tikslais. Tam gali būti naudojami „cookies“ (slapukai). Šiuo tikslu fiksuojami duomenų rinkiniai apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine, įslaptinant šiuos duomenų rinkinius slapyvardžiais. Be kitų duomenų, užfiksuojamas ir Jūsų IP adresas be paskutinių trijų simbolių. Internetiniai adresai (domenai), kuriuose prieš tai lankėtės, taip pat Jūsų interneto arba ryšio paslaugų teikėjo prieigos apimtys neanalizuojami. Programinės įrangos „etracker“ nuostatos atitinka aukščiausių duomenų apsaugos priežiūros institucijų reikalavimus. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, leidžiantį mums rinkti ir kaupti šiuos duomenis. Šis draudimas įsigalioja nuo atšaukimo momento.

Tik tam, kad apsaugotume savo sistemas, mes (o kai kuriais atvejais ir tretieji asmenys) kaupiame įeičių rinkmenas, kurias sudaro informacija apie kiekvieną naudotojo priėjimą prie duomenų bazių šioje interneto svetainėje bei jų parsisiuntimą. Kiekviena įeičių rinkmena susideda iš:

•    interneto svetainės, iš kurios Jūs patenkate į mūsų tinklalapį;
•    IP adreso;
•    priėjimo prie duomenų datos ir laiko;
•    kliento paklausimo;
•    „http“ atsakymo kodo;
•    perduotų duomenų apimties;
•    informacijos apie Jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą.

Jei tam, kad būtų pateiktas pasiūlymas internetu, prašoma įvesti asmeninius ar komercinius Jūsų duomenis (pavyzdžiui, elektroninio pašto adresą, pavardę / pavadinimą, adresus), šią informaciją atskleisite tik savo laisva valia. Taip perduotus asmens duomenis naudojame tik tuo tikslu, kuriam jie buvo mums perduoti. Rengdami atsakymus į Jūsų paklausimus, tvarkydami Jūsų užsakymus, kai naudojatės mūsų paslaugomis, kai kuriais atvejais atskiras užduotis pavedame atlikti subrangovams. Jiems atskleidžiame tik tuos duomenis, kurie yra būtini atlikti užduočiai, ir jie juos naudoja tik nurodytu tikslu. Be to, paslaugų teikėjai sutartiniu pagrindu yra įpareigoti laikytis šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos.

3.    Kokių veiksmų galiu imtis prieš duomenų kaupimą?

Pateikę prašymą, turite teisę neatlygintinai gauti informaciją apie sukauptus su Jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis. Be to, remiantis Lietuvos Respublikos asmens  duomenų teisinės apsaugos įstatymu, turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami ir (arba) perduodami reklamos tikslais. Teisės aktų nuostatos Jums taip pat suteikia teisę taisyti, blokuoti ir ištrinti šiuos asmens duomenis. Tokiais atvejais Jums reikia kreiptis raštu arba elektroniniu paštu į mūsų toliau nurodytą už duomenų apsaugą atsakingą kontaktinį asmenį.

4.    Kas yra „cookies“ (slapukai) ir ar jie naudojami?
Siekdami, kad Jums lankytis mūsų interneto svetainėje būtų kuo patogiau, pristatyti savo siūlomiems produktams naudojame „cookies“ (slapukus). Slapukai yra nedidelė rinkmena su tekstine informacija, įrašoma svetainės lankytojo interneto naršyklės talpykloje.

Be abejo, savo naršyklėje galite nustatyti neleisti įrašyti slapukų į kietąjį diską arba ištrinti jau įrašytus slapukus.

Jei tai „Internet Explorer 6“, Jums tereikia:

1.    Meniu „Priemonės“ pasirinkti „Interneto parinktys“.
2.    Spustelėti skirtuką „Privatumas“.
3.    Perkelti slankiklį kairėje dialogo lango pusėje į viršų („Blokuoti visus slapukus“).
4.    Spustelint „Gerai“ patvirtinti savo nuostatas.

Jei naudojatės „Firefox 2.0“, Jums reikia atlikti šiuos veiksmus:

1.    Meniu „Priemonės“ pasirinkti „Nuostatos“.
2.    Skirtuke „Privatumas“ rasite nuorodą „Slapukai“. Panaikinkite pasirinkimą „Priimti slapukus“.
3.    Spustelėdami „Gerai“ patvirtinkite savo nuostatas.

Jei naudojatės kita interneto naršykle, informacijos, nurodančios, kaip neleisti priimti slapukų ar juos ištrinti, ieškokite savo naršyklės arba programinės įrangos gamintojo žinyne.

5.    Nuorodos į kitas interneto svetaines

Mūsų internetinėje svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Pateiktos pastabos dėl privatumo taikomos tik mūsų interneto svetainei. Prašom atsižvelgti į susietų tinklalapių privatumo nuostatas.
Mes neatsakome už svetimų svetainių, kuriose lankotės naudodamiesi nuorodomis ir kurios yra specialiai pažymėtos, turinį. Jų turinio mes nesisaviname. Už nelegalų, klaidingą ar neišsamų turinį bei už žalą, kurią sukelia tokios informacijos naudojimas ar nenaudojimas, atsako tik interneto svetainės, į kurią buvo pateikta nuoroda, savininkas. Redakcija už svetimas nuorodas atsako tik tada, jei jos, o tai reiškia ir galimai neteisėtas arba nusikalstamas jų turinys, redakcijai yra realiai žinomi, bei techniškai ir pagrįstai yra įmanoma užkirsti kelią jų naudojimui.

6.    Jei turite daugiau klausimų

Jei turite daugiau klausimų dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, prašome kreiptis
žemiau nurodytu adresu.

UAB „Lidl Lietuva“
Viršuliškių skg. 34-1
LT-05132 Vilnius
info@lidl.lt