Lidl Lietuva
Head teaser

Kiti padaliniai

Kiti padaliniai

Vidaus auditas
Vidaus audito departamentas nurodo galimybes įmonės potencialui augti, prisideda prie jos vertės augimo. Atliekant įvairių veiklos padalinių auditą, sistemiškai, objektyviai ir nepriklausomai tikrinami visi procesai, tai leidžia įmonės vadovybei tinkamai atlikti savo kontrolės funkciją  ir prisideda prie tvarios organizacijos plėtros.

Korporatyviniai reikalai ir komunikacija
Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamentas atsakingas už įmonės vidaus ir išorės komunikaciją. Pagrindinės užduotys – tekstų spaudai rengimas, vidaus komunikacijos priemonių (leidinių ir informacijos darbuotojams) rengimas,  ryšių su žiniasklaida koordinavimas.

Atgal į apžvalgą