Taip dirbti verta!

Privatumo politika

„Lidl“ duomenų apsauga

(Versija 11.0; 2024 01 17 redakcija)

 

„Lidl“ karjeros puslapio, personalo atrankų portalo bei paraiškų teikimo (įskaitant talentų rezervo funkcionalumą) privatumo politika.

Dėkojame, kad domiesi duomenų apsauga įmonėje „Lidl“. Siekiame, kad jautumeisi saugiai naršydamas mūsų interneto puslapiuose ir kandidatuodamas  arba registruodamasis į talentų rezervą, kuriuo bus naudojamasi renkantis kandidatus į atviras pozicijas įmonėje „Lidl“ (karjeros svetainė ir personalo atrankos portalas). Tavo asmens duomenų apsaugos užtikrinimas yra tik vienas iš būdų užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.

1. Apsilankymas mūsų karjeros platformoje

Šioje „Lidl“ karjeros puslapio, personalo atrankos portalo bei paraiškų teikimo (įskaitant talentų rezervo funkcionalumą) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip ir kokia apimtimi tvarkomi Tavo asmens duomenys Tau lankantis mūsų karjeros puslapyje. Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai siejama arba gali būti siejama su Tavimi. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas visų pirma yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

2. Apsilankymas mūsų personalo atrankų platformoje (kandidato profilio sukūrimas)

Tolesniuose punktuose paaiškinsime, kokius duomenis mes tvarkome, kai naršai personalo atrankų platformoje ir registruojiesi/kuri kandidato profilį arba tiesiogiai kandidatuoji į pareigas.

3. Kai pateiki kandidatūrą dėl įsidarbinimo

Toliau paaiškinsime, kokius Tavo duomenis mes tvarkome, kai pateiki kandidatūrą dėl įsidarbinimo.

4. Tavo įdarbinimas

5. Tavo, kaip duomenų subjekto, teisės