Duomenų apsauga

Duomenų apsaugos politika svetainėje karjera.lidl.lt

(Versija 4.1; data 2020-03-30)

Duomenų apsaugos taisyklės

Džiaugiamės, kad domitės mūsų interneto svetainės duomenų apsaugos politika. Norėtume, kad naršydami mūsų svetainėje jaustumėtės gerai ir saugiai, o duomenų apsaugos užtikrinimą suprastumėte kaip į klientus orientuotos kokybės požymį.

Šiame privatumo pranešime pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip ir kokia apimtimi tvarkomi Jūsų asmens duomenys Jums lankantis mūsų interneto svetainėje. Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai siejama arba gali būti siejama su Jumis. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas visų pirma yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

1. Apžvalga

Apsilankius mūsų interneto svetainėje, Jūsų galinis įrenginys ir mūsų serveris apsikeičia įvairia informacija. Tokią informaciją gali sudaryti ir asmens duomenys. Taip surinkta informacija taip pat naudojama ir mūsų svetainei optimizuoti arba reklamai Jūsų galinio įrenginio naršyklėje rodyti. 

2. Mūsų interneto svetainės atidarymas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

kai lankotės mūsų interneto svetainėje, jūsų galiniame įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai ir be jūsų įsikišimo siunčia:

 • internetą naudoti galinčio įrenginio, teikiančio užklausą, IP adresą,
 • prisijungimo datą ir laiką;
 • atidarytos rinkmenos pavadinimą ir URL adresą;
 • duomenis apie svetainę arba taikomąją programą, iš kurios jungiamasi (nukreipiantysis URL),
 • duomenis apie Jūsų naudojamas naršykles ir, jei reikia, prie interneto prisijungti galinčio Jūsų kompiuterio operacinę sistemą 
 • Jūsų prieigos paslaugų teikėjo pavadinimą.

Informacija siunčiama į mūsų svetainės serverį ir laikinai įrašoma vadinamojoje sisteminių įrašų rinkmenoje tokiais tikslais:

 • užtikrinti sklandų susijungimą;
 • užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų svetaine ar taikomosiomis programomis;
 • įvertinti sistemos saugumą ir patikimumą.

Jeigu savo interneto naršyklėje, operacinėje sistemoje ar kitose savo galinio įrenginio nuostatose leidote naudoti vadinamąjį geografinės vietos nustatymą, šią funkciją naudojame tam, kad galėtume Jums pasiūlyti su Jūsų atitinkama buvimo vieta susijusias individualias paslaugas (pvz., artimiausią įmonę, turinčią darbo pasiūlymą). Taip surinktus Jūsų buvimo vietos duomenis tvarkome tik šios funkcijos tikslais.

Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis tvarkomas IP adresas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. Mūsų teisėtas interesas grindžiamas minėtais duomenų tvarkymo tikslais.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Duomenys saugomi 7 dienas ir šiam laikotarpiui pasibaigus automatiškai ištrinami. Jums nutraukus apsilankymą mūsų interneto svetainėje, geografinės vietos nustatymo duomenys ištrinami.

3. Internetiniai puslapiai ir interneto svetainių optimizavimas

3.1 Slapukai. Bendroji informacija

Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, kurios, Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, įrašomos Jūsų įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.).  Slapukai nedaro žalos Jūsų įrenginiui, nėra užkrėsti virusais, Trojos arkliais ar kitomis kenksmingomis programomis. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu įrenginiu.  Tačiau tai nereiškia, kad taip tiesiogiai galime nustatyti Jūsų tapatybę.

Slapukai, atsižvelgiant į slapukų kategoriją, naudojami šiais tikslais:

 • techniškai būtini slapukai: tai – slapukai ir panašios priemonės, be kurių negalite naudotis mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, jie skirti užtikrinti, kad Jums būtų tinkamai rodoma mūsų interneto svetainė ir tinkamai veiktų Jūsų pageidaujamos funkcijos, kad būtų galima įrašyti Jūsų registracijos  duomenis prisijungimo skyrelyje ir pan.);
 • patogų naršymą užtikrinantys slapukai: pritaikę šias technologijas, mes galime atsižvelgti į Jūsų tikruosius ar numanomus pageidavimus ir taip užtikrinti patogesnį naršymą interneto svetainėse, kurias mes teikiame. Pavyzdžiui, pagal Jūsų nustatymus galime rodyti savo interneto svetaines Jums tinkama kalba;
 • statistiniai slapukai: šios technologijos mums padeda anonimiškai rinkti statistinius duomenis apie naudojimąsi mūsų paslaugomis, kad galėtume pritaikyti savo svetaines naršančiųjų poreikiams. Tai, pavyzdžiui, mums leidžia nustatyti, kokiais būdais galime dar geriau pritaikyti savo interneto svetaines vartotojų įpročiams;
 • rinkodaros tikslais naudojami slapukai: šie slapukai padeda rodyti Jums tinkamą reklamą remiantis Jūsų elgesio naršant analize. Jūsų elgesį naršant įvairiose interneto svetainėse, naršyklėse ar galiniuose įrenginiuose taip pat galima stebėti naudojant „User-ID“ (unikalų numerį).

Naudojamų slapukų ir kitų technologijų informacinę apžvalgą, įskaitant atitinkamą duomenų tvarkymo tikslą, išsaugojimo trukmę ir, kur tinka, dalyvaujančius trečiuosius subjektus, rasite čia.

Atsižvelgiant į tikslus, naršymo svetainėje duomenų tvarkymo slapukai naudojami siekiant tvarkyti pirmiausia šių rūšių asmens duomenis:

techniškai būtini duomenys:

 • vartotojo įvesta informacija, kad būtų galima išsaugoti įvestis naršant keliuose antriniuose puslapiuose (pvz., išrinkti Jums tinkamiausią parduotuvę naudojant „Lidl“ parduotuvių paieškos funkciją);
 • autentifikavimo duomenys, skirti identifikuoti vartotoją po prisiregistravimo siekiant suteikti prieigą prie patvirtinto turinio, vartotojui vėliau sugrįžus į svetainę (pvz., siekiant suteikti teisę naudotis „My Lidl“ kliento paskyra);
 • su saugumo užtikrinimu susiję įvykiai (pvz., siekiant nustatyti dažnus nesėkmingus bandymus prisijungti);
 • duomenys, skirti atkurti multimedijos medžiagą (pvz., paleisti vartotojo pasirinktus vaizdo įrašus);

patogų naršymą užtikrinantys duomenys:

 • vartotojo sąsajos pakeitimų nustatymai, nesusieti su ilgalaikiu identifikavimo numeriu (pvz., aktyvus kalbos pasirinkimas ar konkrečių paieškos užklausų ar žemėlapių, naudojant parduotuvių paieškos funkciją, rodymas);

statistiniai duomenys:

 • vartotojų profiliai, kuriems suteikti pseudonimai su informacija apie naršymą mūsų interneto svetainėse. Pirmiausia tai yra:   - naršyklės tipas ir versija;   - naudojama operacinė sistema;   - nukreipiantysis URL (puslapis, kuriame prieš tai lankėtės);   - prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas (IP adresas);   - serverio užklausos laikas;   - unikalus „User-ID“ numeris;   - interneto svetainėje aktyvuoti įvykiai (naršymo elgesys);
 • Šiais atvejais IP adresas yra nuolat įslaptinamas, todėl pagal jį iš principo neįmanoma nustatyti Jūsų tapatybės;
 • „User-ID“ numerį susiejame su kitais Jūsų duomenimis (pvz., vardu, pavarde, elektroninio pašto adresu ir pan.) tik gavę Jūsų atskirą aiškų sutikimą (pvz., žr. privatumo politikos 12 punktą). Vien tik pagal „User-ID“ numerį negalime nustatyti Jūsų tapatybės.

rinkodaros duomenys:

 • vartotojų profiliai, kuriems suteikti pseudonimai su informacija apie naršymą mūsų interneto svetainėse. Pirmiausia tai yra:   - IP adresas;   - individualus „User-ID“ numeris;   - galimai dominantys produktai;   - interneto svetainėje aktyvuoti įvykiai (naršymo elgesys);
 • Šiais atvejais IP adresai yra nuolat įslaptinami, todėl pagal juos iš principo neįmanoma nustatyti Jūsų tapatybės;
 • „User-ID“ numerį susiejame su kitais Jūsų duomenimis (pvz., vardu, pavarde, elektroninio pašto adresu ir pan.) tik gavę Jūsų atskirą aiškų sutikimą (pvz., žr. privatumo politikos 12 punktą). Vien tik pagal „User-ID“ numerį negalime nustatyti Jūsų tapatybės; „User-ID“ numerį ir jam priskirtas vartotojo paskyras perduodame trečiosioms šalims, esant reikalui, pasitelkdami rinkodaros paslaugų teikėjus.

Patogų naršymą užtikrinančių, statistinių ir rinkodaros slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą. Techniškai būtinų slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, t. y. savo paslaugų suteikimo tikslais mes tvarkome Jūsų duomenis, siekdami imtis veiksmų prieš sudarant sutartį arba siekdami įvykdyti sutartį.

Duomenų tvarkymo veikla, atliekama remiantis Jūsų duotu sutikimu, dar kartą išsamiai aprašyta šių duomenų apsaugos taisyklių 7.5 punkte. Šiuose taisyklių punktuose be galimų Jūsų duomenų gavėjų aprašomos specifinės sutikimo atšaukimo teisės, susietos su konkrečių paslaugų teikėju.

Savo sutikimą naudoti slapukus Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti ateičiai, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Atitinkamais savo naršyklės slapukų nustatymais Jūs galite neleisti, kad būtų naudojami slapukai. Be to, Jūs galite bet kada pasinaudoti šių duomenų apsaugos taisyklių 7.5 punkte nurodytomis teisėmis atšaukti duotą sutikimą. Be to, naudodamiesi vadinamuoju pirmenybių valdikliu,   Jūs galite neleisti, kad būtų rodoma interesais pagrįsta ir individualiems poreikiams pritaikyta reklama.

 

3.2 Google Analytics

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Kad galėtume pritaikyti savo svetaines naršančiųjų poreikiams ir jas nuolatos tobulinti, vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktu naudojame įmonės „Google LLC“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, 94043 Kalifornija, JAV („Google“) interneto analizės įrankį „Google Analytics“. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų tikslų. Atsižvelgiant į tai, sukuriami naudojimo profiliai, kuriems yra suteikiami pseudonimai, ir naudojami slapukai. Slapuke kaupiama tokia informacija apie Jūsų naršymą mūsų interneto svetainėje:

 • naršyklės tipas ir versija;
 • naudojama operacinė sistema;
 • nukreipiantysis URL (puslapis, kuriame prieš tai lankėtės);
 • prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas (IP adresas);
 • serverio užklausos laikas.

Ši informacija rinkos tyrimų ir šių interneto puslapių tobulinimo, atsižvelgiant į poreikius, tikslais naudojama siekianti analizuoti Jūsų lankymąsi mūsų svetainėse, rengti statistikas apie veiksmus svetainėse ir teikti kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės lankymu ir interneto naudojimu. IP adresai įslaptinami, kad būtų neįmanomas tiesioginis priskyrimas  (vadinamais IP maskavimas).

Jūs galite neleisti įdiegti slapukų, atitinkamai nustatydami savo interneto naršyklės programinę įrangą; tačiau įspėjame, kad tokiu atveju galite prarasti kai kurias šios interneto svetainės funkcijas. Be to, atsisiuntę ir įdiegę šį naršyklės plėtinį, galite neleisti, kad „Google“ neregistruotų  ir netvarkytų slapuko sukauptų ir su Jūsų naršymu svetainėje susijusių duomenų (įskaitant Jūsų IP adresą). Kaip alternatyvą naršyklės plėtiniui, ypač tais atvejais, kai naršykle naudojatės mobiliuosiuose įrenginiuose, paspaudę šią nuorodą galite neleisti, kad „Google Analytics“ rinktų Jūsų duomenis. Bus įdiegtas atsisakymo naršyklės plėtinys, kuris ateityje neleis, kad Jūsų duomenys lankantis šioje svetainėje būtų renkami. Atsisakymo naršyklės plėtinys bus įdiegtas Jūsų įrenginyje ir veiks tik su šia naršykle ir tik šioje svetainėje,. Jeigu iš savo naršyklės ištrinsite slapukus, atsisakymo naršyklės plėtinį reikės įdiegti iš naujo. Daugiau informacijos apie su „Google Analytics“ susijusią duomenų apsaugą rasite „Google Analytics“ interneto svetainėje.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos:

Slapuke sukaupta informacija perduodama į JAV esančius „Google“ serverius ir ten saugoma. Mūsų žiniomis, Jūsų IP adresas jokiu būdu nebus jungiamas su kitais „Google“ duomenimis. Tam tikrais atvejais ši informacija bus perduodama trečiosioms šalims, jei tai yra numatyta įstatymų arba jei trečiosios šalys tvarko duomenis pagal įgaliojimą.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Įjungus IP adreso anonimiškumo funkciją, nebus įmanoma susieti jo su Jumis. Statistiniais tikslais apdoroti duomenys programoje „Google Analytics“ bus ištrinti po 24 mėnesių. „Google Analytics“ pagrindu parengtose ataskaitose nebėra nuorodų į asmenį.

3.3 Tikslinė rinkodara ir svetainių optimizavimas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Naudojant slapukus, mūsų interneto svetainėje renkama ir analizuojama informacija, skirta optimizuoti mūsų interneto turinį ir jame rodomas reklamas. Tokio rinkimo ir analizavimo tikslas – užtikrinti, kad, vadovaujantis Jūsų ankstesnio naršymo įpročiais, Jūsų galiniuose įrenginiuose būtų rodoma tik Jus dominanti ar galinti sudominti reklama. Šiuo tikslu tvarkomoje informacijoje pateikiami, pavyzdžiui, duomenys apie tai, kokiais mūsų įmonės darbo pasiūlymais Jūs domėjotės.  Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. Mūsų interneto svetainių optimizavimas, siekiant užtikrinti patogesnį naršymą ir išvengti Jums neįdomios reklamos rodymo, yra svarbus mums ir Jums. Duomenys renkami ir analizuojami tik anoniminiu būdu, todėl pagal juos negalime tiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Visų pirma, informacija nėra siejama su Jūsų kitais asmens duomenimis.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos:

Duomenų gavėjai yra paslaugų teikėjai, kurie tikslinės rinkodaros ir svetainių optimizavimo tikslais tvarko pirmiau paminėtus duomenis ir Jūsų duomenis pagal sutartis tvarko tik konkrečiais tikslais, vadovaudamiesi mūsų nurodymais.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Šioje svetainėje naudojami slapukai ir juose esantys duomenys saugomi pagal slapukų naudojimo taisykles ir, Jums pareiškus nesutikimą, nedelsiant ištrinami. Daugiau informacijos apie šių paslaugų teikėjų naudojamus slapukus galite rasti mūsų slapukų naudojimo taisyklėse.

3.4  Pakartotinė rinkodara/interesais pagrįsta reklama internete

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Mes taip pat naudojame įvairių tiekėjų pakartotinės rinkodaros technologijas. Šios technologijos leidžia parengti Jums pritaikytus internetinius pasiūlymus taip, kad jie Jums būtų įdomesni. Tuo tikslu įrašomas slapukas, kuriuo, suteikiant pseudonimus, renkami duomenys apie interesus. Šiuo atveju rinkodaros tikslais anonimiškai renkama informacija apie Jūsų naršymo įpročius, kuri įrašoma slapukų tekstinėse rinkmenose Jūsų kompiuteryje ir analizuojama taikant algoritmą. Visų pirma, pasitelkę šių nuostatų 3.1–3.4 punktuose išvardytus paslaugų teikėjus, analizuojame, kokius darbo pasiūlymus mūsų svetainėje peržiūrėjote. Paskui mūsų partnerių interneto svetainėse Jums patrauklių individualizuotų reklamjuosčių forma gali būti tikslingai rodomi darbo pasiūlymai. Šie duomenys jokiu būdu negali būti naudojami šios interneto svetainės lankytojui asmeniškai identifikuoti. Šiuo atveju tiesioginiai asmens duomenys netvarkomi, be to, naudojimo profiliai nesusiejami su asmens duomenimis. Toks duomenų tvarkymas atliekamas vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktu. Naudodamiesi pakartotinės rinkodaros priemonėmis siekiame užtikrinti, kad Jūsų galiniuose įrenginiuose būtų rodoma tik Jus dominanti arba galinti sudominti reklama. Jums ir mums yra svarbu, kad Jums nebūtų siūlomi tie reklaminiai skelbimai, kurie Jūsų nedomina.

4. Elektroninio pašto adresas/skambučiai

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Asmens duomenis, kiuriuos pateikiate mums elektroniniu paštu arba telefonu, mes, žinoma, saugome paslaptyje. Jūsų duomenis naudojame tik konkrečiu tikslu, siekdami išnagrinėti Jūsų užklausą. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) arba 6 straipsnio 1 dalies b)  punktas. Mūsų ir Jūsų bendras (teisėtas) interesas, kad duomenys būtų tvarkomi, grindžiamas siekiu atsakyti į Jūsų užklausą, jei reikia, išspręsti kilusias problemas ir išsaugoti bei gerinti Jūsų patirtį naudojantis mūsų interneto svetaine. 

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos:

Iš principo, jokie duomenys trečiosioms šalims neperduodami. Išimtiniais atvejais duomenis mūsų vardu tvarko duomenų tvarkytojai. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas, papildomai mūsų patikrintas ir pasirašytomis sutartimis įpareigotas pagal BDAR 28 straipsnį.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Visą asmeninę informaciją, kurią elektroninėmis žinutėmis arba telefonu mums perduodate užklausose (išsakydami pasiūlymus, teigiamus atsiliepimus ar kritiką), ištriname arba padarome anonimišką ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo galutinio atsakymo pateikimo Jums. Kaip rodo praktika, po 3 mėnesių paprastai nebesulaukiame klausimų dėl mūsų pateiktų atsakymų. Jums pareiškus savo duomenų subjekto teises (žr. toliau), Jūsų asmens duomenys saugomi 3 metus nuo galutinio atsakymo kaip įrodymas, kad suteikėme Jums išsamią informaciją ir yra vykdomi teisės aktų reikalavimai.

5. Ne ES šalyse įsikūrę duomenų gavėjai

Gavėjams, įsikūrusiems už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, Jūsų asmens duomenų neperduosime, išskyrus tvarkymą 3.2, 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytais tikslais. 

Šių nuostatų 3.2 ir 6.1 punktuose nurodytais tvarkymo atvejais duomenys perduodami į „Google“ serverius. Dalis šių serverių yra JAV. Dėl JAV Europos Komisija 2016 m. liepos 12 d. sprendimu nusprendė, kad ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimu užtikrinama tinkama duomenų apsauga (vadinamasis. „sprendimas dėl tinkamumo“ pagal BDAR 45 straipsnį). Paslaugų teikėjas „Google LLC“ yra sertifikuotas pagal ES- ir JAV duomenų apsaugos susitarimą („privatumo skydą“). 
Šių nuostatų 6.2 straipsnyje nurodytais tvarkymo atvejais duomenys perduodami į „Microsoft Corporation“ serverius. Dalis šių serverių yra JAV. „Microsoft Corporation“ taikomas ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas („privatumo skydas“). Daugiau informacijos apie „Microsoft Corporation“ duomenų apsaugą rasite čia: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

6. Integruotasis turinys

6.1 „YouTube“ filmukai

Savo svetainėje integravome „YouTube“ vaizdo įrašus; jie saugomi http://www.YouTube.com ir gali būti atkuriami tiesiogiai iš mūsų svetainės. Visi jie yra integruoti į „sustiprintą duomenų apsaugos režimą“, t. y. duomenys apie Jus kaip naudotoją nebus siunčiami „YouTube“, jei neatkursite vaizdo įrašų. Duomenys bus siunčiami tik tuo atveju, jei atkursite vaizdo įrašus. Mes neturime jokios šių duomenų siuntimo kontrolės.

Daugiau apie duomenų rinkimo tikslus ir apimtis bei jų tvarkymą, kurį atlieka „YouTube“, sužinosite perskaitę paslaugos teikėjo privatumo politiką. Šioje politikoje suteikiama daugiau informacijos apie Jūsų teises šiuo klausimu ir nustatymų parinktis Jūsų privatumui apsaugoti. „YouTube“ adresas ir privatumo taisyklės: „Google Ireland Limited“, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublinas, Airija; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6.2 „Bing“ Žemėlapiai

Šioje interneto svetainėje naudojame „Bing Maps“ paslaugas. Ši paslauga leidžia tiesiogiai interneto svetainėje rodyti Jums interaktyvius žemėlapius ir sudaro sąlygas Jums patogiai naudotis žemėlapių funkcija, siekiant surasti netoliese Jūsų skelbiamus darbo pasiūlymus. 

Naudojimasis „Bing Maps“ tarnybos paslaugomis vykdomas siekiant tinkamai atvaizduoti mūsų interneto svetainės turinį bei aiškiau išdėstyti interneto svetainėje mūsų skelbiamas vietoves. Tai laikoma teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą. 

Lankantis mūsų interneto svetainėje, „Microsoft Corporation“ kaip paslaugos „Bing Maps“ teikėja gauna informaciją apie tai, kad per mūsų interneto svetainę iškvietėte atitinkamą kitą puslapį. Kad būtų galima naudotis „Bing Maps“ tarnybos teikiamomis funkcijomis, interneto komunikacijos tikslais reikia tvarkyti Jūsų IP adresą. Paprastai, šis adresas tvarkomas „Microsoft“ serveryje, kuris yra JAV. 

Mes negalime daryti įtakos šiam duomenų tvarkymui, kurį atlieka „Bing Maps“. Daugiau apie duomenų tvarkymo, kurį atlieka „Bing Maps“, tikslus ir apimtis sužinosite perskaitę paslaugos teikėjo privatumo politiką. Šioje politikoje suteikiama daugiau informacijos apie Jūsų teises šiuo klausimu ir nustatymų parinktis Jūsų privatumui apsaugoti. „Bing Maps“ paslaugos teikėjo adresas ir privatumo taisyklės: „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 JAV, https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

7. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

7.1 Apžvalga

Be teisės atšaukti mums duotus sutikimus Jūs, esant atitinkamoms įstatyme numatytoms sąlygoms, taip pat turite šias teises: 

 • teisę susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ar papildyti neišsamius duomenis pagal BDAR 16 straipsnį;
 • teisę prašyti ištrinti mūsų saugomus Jūsų duomenis pagal BDAR 17 straipsnį;
 • teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį;
 • teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį;
 • teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį.
7.2 Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį

Vadovaujantis BDAR 15 straipsnio 1 dalim, Jūs turite teisę neatlygintinai susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis. Tai, visų pirma, apima:

 • tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
 • duomenų gavėjus ar duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys;
 • planuojamą su Jumis susijusių asmens duomenų saugojimo trukmę arba, jei jos konkrečiai nurodyti neįmanoma, saugojimo trukmei nustatyti taikomus kriterijus;
 • teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis ar apriboti duomenų valdytojo atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
 •  BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

7.3 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume neteisingus su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdami į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti, be kita ko, ir pateikdami papildomą pareiškimą.

7.4 Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištrintume su Jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galite pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 •  Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės;
 • asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Jei asmens duomenis paviešinome ir privalome juos ištrinti, atsižvelgdami į turimą technologiją ir įgyvendinimo sąnaudas, imamės tinkamų priemonių, kad Jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis informuotume apie tai, kad ir iš jų reikalaujate ištrinti visus saitus į šiuos asmens duomenis, jų kopijas arba dublikatus.

7.5 Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad apribotume duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 •  Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus
 • pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.
7.6 Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

Turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę mūsų nekliudomi persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:

 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir
 • duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą turite teisę prašyti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

7.7 Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

Jei yra BDAR 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galima nesutikti dėl su konkrečiu Jūsų atveju susijusių priežasčių.

Minėta bendroji teisė nesutikti galioja visiems šiose duomenų apsaugos taisyklėse aprašytiems duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą tikslams. Kitaip nei duomenų tvarkymu reklamos tikslais grindžiamos specialiosios teisės nesutikti atveju (plg. 3.5 punktą), pagal BDAR vykdyti tokį bendrąjį nesutikimą privalome tik tada, kai Jūs mums nurodote didesnės svarbos priežastis, pavyzdžiui, galimą pavojų Jūsų sveikatai ar gyvybei. 

 

8. Kontaktinis asmuo  

8.1 Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias Jūsų su duomenų apsauga

Jeigu turite klausimų dėl interneto svetainės arba norite pasinaudoti savo su Jūsų duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis (duomenų apsaugos teisėmis), galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių paspaudę šią nuorodą.

8.2  Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos

Jei turite daugiau klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į „Lidl“ vidaus duomenų apsaugos pareigūną (žr. 9 punktą).

8.3  Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai

Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys 

Šios duomenų apsaugos taisyklės taikomos UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius) atliekamam duomenų tvarkymui ir svetainei https://karjera.lidl.lt. Su UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti pirmiau nurodytu adresu, korespondenciją siunčiant duomenų apsaugos pareigūnui tiesiogiai arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.