Taip dirbti verta!

Duomenų apsauga

Duomenų apsauga svetainėje karjera.lidl.lt

(Versija: 6.0; paskutinių pakeitimų data: 2021-11-10)

 

Duomenų apsaugos politika

Mums labai malonu, kad domitės mūsų interneto svetainės duomenų apsaugos politika. Norėtume, kad naršydami mūsų svetainėje jaustumėtės gerai ir saugiai, o duomenų apsaugos užtikrinimą laikytumėte į klientą orientuotu kokybės ženklu.

Šiame privatumo pranešime informuosime Jus apie tai, kaip ir kokia apimtimi tvarkomi Jūsų asmens duomenys Jums naršant mūsų interneto svetainėje. Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai siejama arba gali būti siejama su Jumis. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas yra, visų pirma, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (ADTAĮ). 
 
Turinys

1. Apžvalga   
2. Mūsų interneto svetainės atidarymas   
3. Slapukų ir panašių naudojimosi duomenų tvarkymo technologijų naudojimas   
4. Elektroninio pašto adresas, skambučiai   
5. Duomenų perdavimas gavėjams trečiojoje valstybėje
6. Integruotasis turinys   
6.1 „YouTube“ vaizdo įrašai
6.2 „Bing Maps“ žemėlapiai   
7. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės   
7.1 Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį   
7.2 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį   
7.3 Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį   
7.4 Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį   
7.5 Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį   
7.6 Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį   
7.7 Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai pagal BDAR 77 straipsnį   
8. Kontaktiniai asmenys   
8.1 Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias Jūsų su duomenų apsauga   
8.2 Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos   
9. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys   

1. Apžvalga

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Jūsų galinis įrenginys ir mūsų serveris apsikeičia įvairia informacija. Tokią informaciją gali sudaryti ir asmens duomenys. Tokiu būdu surinkta informacija naudojama, be kita ko, mūsų svetainei optimizuoti arba reklamai Jūsų galinio įrenginio naršyklėje rodyti.  

2. Mūsų interneto svetainės atidarymas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:
Jums lankantis mūsų interneto svetainėje Jūsų galinio įrenginio interneto naršyklė automatiškai ir be Jūsų įsikišimo siunčia:
•    internetą naudoti galinčio įrenginio, teikiančio užklausą, IP adresą; 
•    prisijungimo datą ir laiką,
•    atidarytos rinkmenos pavadinimą ir URL adresą,
•    duomenis apie svetainę arba taikomąją programą, iš kurios jungiamasi (nukreipiantysis URL);
•    duomenis apie Jūsų naudojamas naršykles ir, jei reikia, prie interneto prisijungti galinčio Jūsų kompiuterio operacinę sistemą ir 
•    Jūsų prieigos paslaugų teikėjo pavadinimą.

Informacija siunčiama į mūsų interneto svetainės serverį ir laikinai įrašoma vadinamojoje sisteminių įrašų rinkmenoje tokiais tikslais:

•    užtikrinti sklandų susijungimą;
•    užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų svetaine ir (arba) taikomosiomis programomis; 
•    įvertinti sistemos saugumą ir patikimumą. 

Jeigu savo galinio įrenginio interneto naršyklėje, operacinėje sistemoje ar kituose nustatymuose sutikote su vadinamuoju geografinės vietos nustatymu, šią funkciją naudojame tam, kad galėtume Jums pasiūlyti su Jūsų atitinkama buvimo vieta susijusias individualias paslaugas (pvz., artimiausią įmonę, turinčią darbo pasiūlymą). Tokiu būdu surinktus Jūsų buvimo vietos duomenis tvarkome tik šios funkcijos tikslais.

Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis tvarkomas IP adresas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. Mūsų teisėtas interesas grindžiamas aukščiau minėtais duomenų tvarkymo tikslais. 

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:
Duomenys saugomi septynias dienas ir, šiam laikotarpiui pasibaigus, automatiškai ištrinami. Jums nutraukus naršymą mūsų svetainėje, geografinės vietos nustatymo duomenys ištrinami.
 

3. Slapukų ir panašių naudojimosi duomenų tvarkymo technologijų naudojimas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Mes, UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius , savo interneto svetainėse naudojame vadinamuosius slapukus. 

Jūsų sutikimas apima slapukų ir kitų technologijų, skirtų tvarkyti naršymo duomenis, naudojimą visuose (antriniuose) domenuose adresu karjera.lidl.lt.

Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, kurios, Jums naršant mūsų interneto svetainėje, įrašomos Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.).  Slapukai nedaro žalos Jūsų galiniam įrenginiui, nėra užkrėsti virusais, Trojos arkliais ar kitomis kenksmingomis programomis. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu galiniu įrenginiu, tačiau tai nereiškia, kad taip tiesiogiai galime nustatyti Jūsų tapatybę. 

Slapukai ir kitos naršymo duomenų tvarkymo technologijos, atsižvelgiant į slapukų ir (arba) kitos technologijos kategoriją, naudojamos šiais tikslais: 

•    techniškai būtini slapukai: tai – slapukai ir panašios priemonės, be kurių negalite naudotis mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, jie skirti užtikrinti, kad Jums būtų tinkamai rodoma mūsų interneto svetainė ir tinkamai veiktų Jūsų pageidaujamos funkcijos, kad būtų galima įrašyti Jūsų registracijos  duomenis prisijungimo skyrelyje); 
•    patogų naršymą užtikrinantys slapukai: pritaikę šias technologijas, mes galime atsižvelgti į Jūsų tikruosius ar numanomus pageidavimus ir taip užtikrinti patogesnį naršymą interneto svetainėse, kurias mes teikiame. Pavyzdžiui, pagal Jūsų nustatymus galime rodyti savo interneto svetaines Jums tinkama kalba. Be to, galime nerodyti Jums tų produktų, kuriais neprekiaujame Jūsų regione; 
•    statistiniai slapukai: šios technologijos mums padeda anonimiškai rinkti statistinius duomenis apie naudojimąsi mūsų paslaugomis. Pavyzdžiui, tai leidžia mums nustatyti, kokiais būdais galime dar geriau pritaikyti savo interneto svetaines vartotojų įpročiams;
•    rinkodaros tikslais naudojami slapukai: šie slapukai padeda rodyti Jums tinkamą reklamą remiantis Jūsų naršymo įpročių analize. Be to, Jūsų naršymo įpročius įvairiose interneto svetainėse, interneto naršyklėse ar galiniuose įrenginiuose galima stebėti naudojant „User-ID“ (unikalų numerį). 
 

Naudojamų slapukų ir kitų technologijų informacinę apžvalgą, įskaitant atitinkamą duomenų tvarkymo tikslą, jų išsaugojimo trukmę ir, kur tinka, dalyvaujančius trečiuosius subjektus, rasite čia. 

Atsižvelgiant į tikslus, slapukai ir panašios naršymo duomenų tvarkymo technologijos naudojamos siekiant tvarkyti pirmiausia šių rūšių asmens duomenis:
 

Techniškai būtini duomenys:

• sutikimas su slapuko parinktimis;

Patogų naršymą užtikrinantys duomenys:

• nustatymai, skirti optimizuoti kortelių rodymą,
• rodomi paskutiniai peržiūrėti darbo pasiūlymai,
• rodomi pažymėti darbo pasiūlymai;

Statistiniai duomenys:

• naudotojų profiliai, kuriems suteikti pseudonimai su informacija apie naršymą mūsų interneto svetainėje. Pirmiausia tai yra:

- interneto naršyklės tipas ir versija;
- naudojama operacinė sistema;
- nukreipiantysis URL (puslapis, kuriame prieš tai lankėtės);
- prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas (IP adresas);
- serverio užklausos laikas,
- unikalus „User-ID“ numeris ir
- interneto svetainėje aktyvuoti renginiai (naršymo elgesys).

• šiais atvejais IP adresas yra nuolat įslaptinamas, todėl pagal jį iš principo neįmanoma nustatyti Jūsų tapatybės.
• vien tik pagal „User-ID“ numerį negalime nustatyti Jūsų tapatybės;

Rinkodaros duomenys:

• naudotojų profiliai, kuriems suteikti pseudonimai su informacija apie naršymą mūsų interneto svetainėje. Pirmiausia tai yra:

- IP adresas;
- individualus „User-ID“ numeris;
- galimai dominantys produktai;
- interneto svetainėje aktyvuoti renginiai (naršymo elgesys).  

•  šiais atvejais IP adresai yra nuolat įslaptinami, todėl pagal juos iš principo neįmanoma nustatyti Jūsų tapatybės.
• vien tik pagal „User-ID“ numerį negalime nustatyti Jūsų tapatybės; „User-ID“ numerį ir jam priskirtas vartotojo paskyras perduodame trečiosioms šalims, esant reikalui, pasitelkdami rinkodaros tinklų teikėjus.

Patogų naršymą užtikrinančių, statistinių ir rinkodaros slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą. Techniškai būtinų slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas, t. y. Jūsų duomenis tvarkome siekdami savo teisėtų interesų, kad teikiama interneto svetainė, įskaitant joje skelbiamą informaciją, būtų visiškai funkcionali.

Savo sutikimą jūs galite bet kuriuo metu atšaukti ar pakeisti; toks atšaukimas ar pakeitimas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Tam tiesiog spustelėkite čia ir pasirinkite pageidaujamą variantą. Savo sutikimą, duotą konkrečiais duomenų tvarkymo tikslais, jūs lengvai ir paprastai atšauksite pašalinę atitinkamas varneles.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos

Vykdydami duomenų tvarkymo veiklą naudojant slapukus ir panašias naudojimosi duomenų tvarkymo technologijas, mes galime pasitelkti specializuotus paslaugų teikėjus, visų pirma iš internetinės rinkodaros srities. Šie paslaugų teikėjai Jūsų duomenis tvarko mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai. Kiekvienas iš šių paslaugų teikėjų buvo kruopščiai atrinktas ir, vadovaujantis BDAR 28 straipsniu, prisiėmė prievoles sutarčių pagrindu. Visos įmonės, kurios mūsų slapukų naudojimo sąlygose nurodytos kaip paslaugų teikėjai, veikia mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai.

Bendradarbiaujant su „Google LLC“ ir „Facebook Ireland Limited“, paprastai, aukščiau nurodyti duomenys statistiniais ir rinkodaros tikslais tvarkomi ir JAV esančiuose serveriuose.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Slapukų saugojimo trukmę sužinosite perskaitę mūsų slapukų naudojimo sąlygas. Jeigu stulpelyje „Galiojimo pabaiga“ nurodyta „ilgalaikis“, slapukas saugomas nuolat, kol nebus atšauktas atitinkamas sutikimas. Duomenų saugojimo sesijų saugyklose trukmė apribota konkrečia sesija ir baigiasi uždarius interneto naršyklę.

4. Elektroninio pašto adresas, skambučiai

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums elektroniniu paštu arba telefonu, mes, žinoma, saugome paslaptyje. Jūsų duomenis naudojame tik konkrečiu tikslu, siekdami išnagrinėti Jūsų užklausą. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) arba 6 straipsnio 1 dalies b)  punktas. Mūsų ir Jūsų bendras (teisėtas) interesas, kad duomenys būtų tvarkomi, grindžiamas siekiu atsakyti į Jūsų užklausą, jei reikia, išspręsti kilusias problemas ir išsaugoti bei gerinti Jūsų patirtį naudojantis mūsų interneto svetaine.

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos

Iš principo, jokie duomenys trečiosioms šalims neperduodami. Išimtiniais atvejais duomenis mūsų vardu tvarko duomenų tvarkytojai. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas, papildomai mūsų audituotas ir sutartimis prisiėmė prievoles pagal BDAR 28 straipsnį.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Visą asmeninę informaciją, kurią elektroninėmis žinutėmis arba telefonu mums perduodate užklausose (išsakydami pasiūlymus, teigiamus atsiliepimus ar kritiką), ištriname arba padarome anonimišką ne vėliau kaip po 3 mėnesių  nuo galutinio atsakymo pateikimo Jums. Kaip rodo praktika, po 3 mėnesių, paprastai, nebesulaukiame klausimų dėl mūsų pateiktų atsakymų. Jums pareiškus savo duomenų subjekto teises (žr. toliau), Jūsų asmens duomenys saugomi 3 metus nuo galutinio atsakymo kaip įrodymas, kad suteikėme Jums išsamią informaciją ir laikomės teisės aktų reikalavimų.

5 . Duomenų perdavimas gavėjams trečiojoje valstybėje

Tais atvejais, kai perduodame duomenis trečiojoje valstybėje esantiems (už Europos ekonominės erdvės ribų įsisteigusiems) duomenų gavėjams, apie tai galite sužinoti iš informacijos apie duomenų gavėjus ar duomenų gavėjų kategorijas, kuri pateikiama atitinkamos duomenų tvarkymo veiklos aprašyme. Europos Komisija, išduodama vadinamuosius „sprendimus dėl tinkamumo“, patvirtina, kad tam tikros trečiosios valstybės atitinka duomenų apsaugos standartą, kuris yra analogiškas Europos ekonominėje erdvėje užtikrinamam lygiui. Valstybių sąrašą galite peržiūrėti adresu https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions. Jeigu kurioje nors valstybėje nėra analogiško duomenų apsaugos standarto, kitomis priemonėmis pasirūpiname, kad būtų užtikrinta pakankamo lygio duomenų apsauga. Pavyzdžiui, tai užtikrinama vadovaujantis įmonėms privalomomis taisyklėmis, Europos Komisijos sprendimu dėl standartinių sutarčių sąlygų, sertifikatais ar pripažintais elgesio kodeksais. Išsamesnę informaciją Jums gali suteikti mūsų duomenų apsaugos pareigūnas (9 punktas).

6. Integruotasis turinys

6.1 „YouTube“ vaizdo įrašai

Savo interneto svetainėje integravome „YouTube“ platformoje skelbiamus vaizdo įrašus; šie įrašai saugomi adresu http://www.YouTube.com ir gali būti paleidžiami tiesiai iš mūsų interneto svetainės. Visi šie įrašai yra integruoti į „sustiprintą duomenų apsaugos režimą“, t. y. duomenys apie Jus kaip naudotoją nebus siunčiami „YouTube“, jei nepaleisite vaizdo įrašų. Duomenys bus siunčiami tik tuo atveju, jei paleisite vaizdo įrašus. Mes neturime jokios šių duomenų siuntimo kontrolės.

Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymo, kurį atlieka „YouTube“, įskaitant duomenų tvarkymą JAV esančiuose serveriuose, tikslus ir apimtis rasite paslaugos teikėjo privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje pateikiama daugiau informacijos apie Jūsų su tuo susijusias teises ir nustatymų parinktis, skirtas apsaugoti Jūsų privatumą. „YouTube“ adresas ir privatumo politika: „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija; https://www.google.lt/intl/lt/policies/privacy/.

 

6.2 „Bing Maps“ žemėlapiai

Šioje interneto svetainėje naudojame „Bing Maps“ žemėlapių paslaugas. Ši paslauga leidžia tiesiogiai interneto svetainėje rodyti Jums interaktyvius žemėlapius ir sudaro sąlygas Jums patogiai naudotis žemėlapių funkcija siekiant surasti netoliese Jūsų skelbiamus darbo pasiūlymus. 

Naudojimasis „Bing Maps“ žemėlapių paslaugomis vykdomas siekiant tinkamai atvaizduoti mūsų interneto svetainės turinį bei aiškiau išdėstyti interneto svetainėje mūsų skelbiamas vietoves. Tai laikoma teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą. 

Lankantis mūsų interneto svetainėje, „Bing Maps“ žemėlapių paslaugos teikėja „Microsoft Corporation“ gauna informaciją apie tai, kad per mūsų interneto svetainę iškvietėte atitinkamą kitą puslapį. Kad būtų galima naudotis „Bing Maps“ žemėlapių paslaugos funkcijomis, internetinės komunikacijos tikslais reikia tvarkyti Jūsų IP adresą. Paprastai, šis adresas tvarkomas „Microsoft“ serveryje, kuris yra JAV. 

Mes negalime daryti įtakos šiam duomenų tvarkymui, kurį atlieka „Bing Maps“ žemėlapių paslaugos teikėjas. Daugiau apie duomenų tvarkymo, kurį atlieka „Bing Maps“ žemėlapių paslaugos teikėjas, tikslus ir apimtis sužinosite perskaitę paslaugos teikėjo privatumo politiką. Šioje privatumo politikoje pateikiama daugiau informacijos apie Jūsų su tuo susijusias teises ir nustatymų parinktis, skirtas apsaugoti Jūsų privatumą. „Bing Maps“ žemėlapių paslaugos teikėjo adresas ir privatumo politika: „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 JAV, https://privacy.microsoft.com/lt-lt/privacystatement.

 

7. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

7.1 Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį

Vadovaujantis BDAR 15 straipsnio 1 dalimi, Jūs turite teisę neatlygintinai susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis. Tai, visų pirma, apima:

•    tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
•    tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
•    gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems su Jumis susiję asmens duomenys buvo arba bus atskleisti;
•    numatomą su Jumis susijusių asmens duomenų saugojimo laikotarpį, arba, jei nėra įmanoma pateikti tikslios informacijos, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti;
•    teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis ar apriboti duomenų valdytojo atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
•    teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
•    kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
•    bet kokį automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, nurodytų BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse, buvimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmės duomenų subjektui.

Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, Jūs turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

7.2 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį

Jūs turite teisę prašyti ištaisyti netikslius su jumis susijusius duomenis. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jūs turite teisę reikalauti, kad neišsamūs asmens duomenys būtų papildyti, be kita ko,  pateikdamas papildomą pareiškimą.

7.3 Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes nepagrįstai nedelsdami ištrintume bet kokius su jumis susijusius asmens duomenis, jei egzistuoja bent vienas iš toliau nurodytų pagrindų:

•    asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
•    Jūs atšaukėte savo sutikimą, kuriuo remiantis buvo atliekamas tvarkymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) punkto arba 9 straipsnio 2 dalies (a) punkto nuostatas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
•    Jūs nesutinkate, kad būtų vykdomas duomenų tvarkymas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalies arba 2 dalies nuostatas, o BDAR 21 straipsnio 1 dalies atveju, nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;
•    asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
•    asmens duomenų ištrynimas yra būtinas dėl duomenų valdytojui nustatytos pagal teisinės prievolės;
•    asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Jei mes viešai paskelbėme asmens duomenis ir esame įpareigoti juos ištrinti, atsižvelgdami į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, mes imsimės pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, informuoti trečiąsias Jūsų duomenis tvarkančias šalis apie Jūsų prašymo ištrinti duomenis faktą, kad jos ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus.

7.4 Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad apribotume duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

•    Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
•    asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, bet jūs nesutinkate duomenų  ištrinti ir prašote apriboti jų naudojimą;
•   duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
•    Jūs pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

7.5 Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

Jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir jūs turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui mums nesudarant tam kliūčių, kai:

•    duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir
•    duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą turite teisę reikalauti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

7.6 Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

Jei yra BDAR 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galima nesutikti dėl su konkrečiu Jūsų atveju susijusių priežasčių.

Minėta bendroji teisė nesutikti taikoma visiems duomenų tvarkymo veiksmams, aprašytiems šioje politikoje, kai duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatas. Priešingai specialiajai teisei nesutikti dėl duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais (žr. šios politikos 3 punktą), mes esame įpareigoti suteikti tokią bendrąją teisę nesutikti, jei jūs nurodote viršesnės svarbos pagrindus, pvz., galimą pavojų gyvybei ar sveikatai. 

7.7 Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai pagal BDAR 77 straipsnį

Jūs taip pat turite teisę bet kada pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Norėdami tai padaryti, galite kreiptis į priežiūros instituciją, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje yra duomenų valdytojo registruotoji buveinė.

Jūs taip pat turite teisę bet kada pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Norėdami tai padaryti, galite kreiptis į Lietuvos duomenų apsaugos priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

8. Kontaktiniai asmenys  

8.1 Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias Jūsų su duomenų apsauga

Jeigu turite klausimų dėl mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrų arba siekiate pasinaudoti su Jūsų duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis, galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių:

Kontaktinė forma 

El. paštas: infolinija@lidl.lt  

8.2  Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos

Jei turite daugiau klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į „Lidl“ vidaus duomenų apsaugos pareigūną (žr. šių taisyklių 9 punktą).

9. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Šios duomenų apsaugos taisyklės taikomos UAB „Lidl Lietuva“  („Duomenų valdytojas“) vykdomam duomenų tvarkymui ir interneto svetainei https://karjera.lidl.lt. Su UAB „Lidl Lietuva“  duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti pirmiau nurodytu adresu, korespondenciją siunčiant duomenų apsaugos pareigūnui tiesiogiai arba adresu duomenuapsauga@lidl.lt