Taip dirbti verta!

Privatumo politika

„Lidl“ duomenų apsauga
(Versija 7.0; 2023 01 12 redakcija)

 

„Lidl“ karjeros puslapio ir kandidatų paraiškų teikimo privatumo politika.

Dėkojame, kad domiesi duomenų apsauga įmonėje „Lidl“. Siekiame, kad jautumeisi saugiai naršydamas mūsų interneto puslapiuose ir kandidatuodamas į atviras pozicijas įmonėje „Lidl“. Tavo asmens duomenų apsaugos užtikrinimas yra tik vienas iš būdų užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą.

1. Apsilankymas mūsų karjeros platformoje

Šioje „Lidl“ karjeros puslapio ir kandidatų paraiškų privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip ir kokia apimtimi tvarkomi Tavo asmens duomenys Tau lankantis mūsų karjeros puslapyje. Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai siejama arba gali būti siejama su Tavimi. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas visų pirma yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

2. Apsilankymas mūsų personalo atrankų platformoje (kandidato profilio sukūrimas)

Dėkojame, kad domiesi karjeros galimybėmis įmonėje „Lidl“. Tolesniuose punktuose paaiškinsime, kokius duomenis mes tvarkome, kai naršote personalo atrankų platformoje.

3. Kai pateiki kandidatūrą dėl įsidarbinimo

Toliau paaiškinsime, kokius Tavo duomenis mes tvarkome, kai pateiki kandidatūrą dėl įsidarbinimo.

4. Tavo įdarbinimas

5. Tavo, kaip duomenų subjekto, teisės