Duomenų apsauga

Duomenų apsauga svetainėje karjera.lidl.lt

(Versija: 5.0; paskutinių pakeitimų data: 2020-12-17)

 

Duomenų apsaugos taisyklės

Džiaugiamės, kad domitės mūsų interneto svetainės duomenų apsaugos politika. Norėtume, kad naršydami mūsų svetainėje jaustumėtės gerai ir saugiai, o duomenų apsaugos užtikrinimą suprastumėte kaip į klientus orientuotos kokybės ženklą.

Šiame privatumo pranešime informuosime Jus apie tai, kaip ir kokia apimtimi tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai lankotės mūsų interneto svetainėje. Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai siejama arba gali būti siejama su Jumis. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).
 
Turinys

1. Apžvalga   
2. Mūsų interneto svetainės atidarymas   
3. Slapukų ir panašių naudojimosi duomenų tvarkymo technologijų naudojimas   
4. Elektroninio pašto adresas, skambučiai   
5. Duomenų perdavimas gavėjams trečiojoje valstybėje
6. Integruotasis turinys   
6.1 „YouTube“ vaizdo įrašai
6.2 „Bing“ žemėlapiai   
7. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės   
7.1 Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį   
7.2 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį   
7.3 Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį   
7.4 Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį   
7.5 Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį   
7.6 Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį   
7.7 Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai pagal BDAR 77 straipsnį   
8. Kontaktiniai asmenys   
8.1 Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias Jūsų su duomenų apsauga   
8.2 Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos   
9. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys   

1. Apžvalga

Apsilankius mūsų interneto svetainėje, Jūsų galinis įrenginys ir mūsų serveris apsikeičia įvairia informacija. Tokią informaciją gali sudaryti ir asmens duomenys. Tokiu būdu surinkta informacija naudojama ir mūsų svetainei optimizuoti arba reklamai Jūsų galinio įrenginio naršyklėje rodyti.  

2. Mūsų interneto svetainės atidarymas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Jūsų galinio įrenginio interneto naršyklė automatiškai ir be Jūsų įsikišimo siunčia:
• internetą naudoti galinčio įrenginio, teikiančio užklausą, IP adresą;
• prisijungimo datą ir laiką;
• atidarytos rinkmenos pavadinimą ir URL adresą;
• duomenis apie svetainę arba taikomąją programą, iš kurios jungiamasi (nukreipiantysis URL);
• duomenis apie jūsų naudojamas naršykles ir, jei reikia, prie interneto prisijungti galinčio Jūsų kompiuterio operacinę sistemą;
• Jūsų prieigos paslaugų teikėjo pavadinimą.

Informacija siunčiama į mūsų svetainės serverį ir laikinai įrašoma vadinamojoje sisteminių įrašų rinkmenoje tokiais tikslais:
• užtikrinti sklandų susijungimą;
• užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų svetaine ar taikomosiomis programomis;
• įvertinti sistemos saugumą ir patikimumą.

Jeigu savo galinio įrenginio interneto naršyklėje, operacinėje sistemoje ar kituose nustatymuose leidote naudoti vadinamąjį geografinės vietos nustatymą, šią funkciją naudojame tam, kad galėtume jums pasiūlyti su jūsų atitinkama buvimo vieta susijusias individualias paslaugas (pvz., artimiausią įmonę, turinčią darbo pasiūlymą). Tokiu būdu surinktus Jūsų buvimo vietos duomenis tvarkome tik šios funkcijos tikslais.

Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis tvarkomas IP adresas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. Mūsų teisėtas interesas grindžiamas aukščiau minėtais duomenų tvarkymo tikslais.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Duomenys saugomi septynias dienas ir šiam laikotarpiui pasibaigus automatiškai ištrinami. Jums nutraukus apsilankymą mūsų svetainėje, geografinės vietos nustatymo duomenys ištrinami.

3. Slapukų ir panašių naudojimosi duomenų tvarkymo technologijų naudojimas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Mes, UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius , savo interneto svetainėse naudojame taip vadinamus slapukus.

Jūsų sutikimas apima slapukų ir kitų technologijų, skirtų tvarkyti naudojimosi duomenis, naudojimą visuose (antriniuose) domenuose adresu karjera.lidl.lt.

Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, kurios, Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, įrašomos Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.). Slapukai nedaro žalos Jūsų galiniam įrenginiui, nėra užkrėsti virusais, Trojos arkliais ar kitomis kenksmingomis programomis. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu galiniu įrenginiu. Tačiau tai nereiškia, kad taip tiesiogiai galime nustatyti Jūsų tapatybę.

Slapukai ir kitos naudojimosi duomenų tvarkymo technologijos, atsižvelgiant į slapukų ir (arba) kitos technologijos kategoriją, naudojamos šiais tikslais:

• Techniškai būtini slapukai: tai – slapukai ir panašios priemonės, be kurių negalite naudotis mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, jie skirti užtikrinti, kad Jums būtų tinkamai rodoma mūsų interneto svetainė ir tinkamai veiktų Jūsų pageidaujamos funkcijos, kad būtų galima įrašyti Jūsų registracijos  duomenis prisijungimo skyrelyje);
• Patogų naršymą užtikrinantys slapukai: pritaikę šias technologijas, mes galime atsižvelgti į Jūsų tikruosius ar numanomus pageidavimus ir taip užtikrinti patogesnį naršymą interneto svetainėse, kurias mes teikiame. Pavyzdžiui, pagal jūsų nustatymus galime rodyti savo interneto svetaines Jums tinkama kalba. Be to, galime nerodyti jums tų produktų, kuriais neprekiaujame Jūsų regione;
• Statistiniai slapukai: šios technologijos mums padeda anonimiškai rinkti statistinius duomenis apie naudojimąsi mūsų paslaugomis. Tai, pavyzdžiui, mums leidžia nustatyti, kokiais būdais galime dar geriau pritaikyti savo interneto svetaines vartotojų įpročiams;
• Rinkodaros tikslais naudojami slapukai: šie slapukai padeda rodyti Jums tinkamą reklamą, remiantis Jūsų elgesio naršant analize. Be to, jūsų elgesį naršant įvairiose interneto svetainėse, interneto naršyklėse ar galiniuose įrenginiuose galima stebėti naudojant „User-ID“ (unikalų numerį).

Naudojamų slapukų ir kitų technologijų informacinę apžvalgą, įskaitant atitinkamą duomenų tvarkymo tikslą, išsaugojimo trukmę ir, kur naudojama, dalyvaujančius trečiuosius subjektus, rasite čia.

Atsižvelgiant į tikslus, slapukai ir panašios naudojimosi duomenų tvarkymo technologijos naudojamos siekiant tvarkyti pirmiausia šių rūšių asmens duomenis:

Techniškai būtini duomenys:

• sutikimas su slapuko parinktimis;

Patogų naršymą užtikrinantys duomenys:

• nustatymai, skirti optimizuoti kortelių rodymą,
• rodomi paskutiniai peržiūrėti darbo pasiūlymai,
• rodomi pažymėti darbo pasiūlymai;

Statistiniai duomenys:

• naudotojų profiliai, kuriems suteikti pseudonimai su informacija apie naršymą mūsų interneto svetainėje. Pirmiausia tai yra:

- interneto naršyklės tipas ir versija;
- naudojama operacinė sistema;
- nukreipiantysis URL (puslapis, kuriame prieš tai lankėtės);
- prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas (IP adresas);
- serverio užklausos laikas,
- unikalus „User-ID“ numeris ir
- interneto svetainėje aktyvuoti renginiai (naršymo elgesys).

• šiais atvejais IP adresas yra nuolat įslaptinamas, todėl pagal jį iš principo neįmanoma nustatyti Jūsų tapatybės.
• vien tik pagal „User-ID“ numerį negalime nustatyti Jūsų tapatybės;

Rinkodaros duomenys:

• naudotojų profiliai, kuriems suteikti pseudonimai su informacija apie naršymą mūsų interneto svetainėje. Pirmiausia tai yra:

- IP adresas;
- individualus „User-ID“ numeris;
- galimai dominantys produktai;
- interneto svetainėje aktyvuoti renginiai (naršymo elgesys).  

•  šiais atvejais IP adresai yra nuolat įslaptinami, todėl pagal juos iš principo neįmanoma nustatyti Jūsų tapatybės.
• vien tik pagal „User-ID“ numerį negalime nustatyti Jūsų tapatybės; „User-ID“ numerį ir jam priskirtas vartotojo paskyras perduodame trečiosioms šalims, esant reikalui, pasitelkdami rinkodaros tinklų teikėjus.

Patogų naršymą užtikrinančių, statistinių ir rinkodaros slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą. Techniškai būtinų slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas, t. y. Jūsų duomenis tvarkome siekdami savo teisėtų interesų, kad teikiama interneto svetainė, įskaitant joje skelbiamą informaciją, būtų visiškai funkcionali.

Savo sutikimą jūs galite bet kuriuo metu atšaukti ar pakeisti; toks atšaukimas ar pakeitimas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Tam tiesiog spustelėkite čia ir pasirinkite pageidaujamą variantą. Savo sutikimą, duotą konkrečiais duomenų tvarkymo tikslais, jūs lengvai ir paprastai atšauksite pašalinę atitinkamas varneles.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos

Vykdydami duomenų tvarkymo veiklą naudojant slapukus ir panašias naudojimosi duomenų tvarkymo technologijas, mes galime pasitelkti specializuotus paslaugų teikėjus, visų pirma iš internetinės rinkodaros srities. Šie paslaugų teikėjai tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai. Kiekvienas iš šių paslaugų teikėjų buvo kruopščiai atrinktas ir, vadovaujantis BDAR 28 straipsniu, prisiėmė prievoles sutarčių pagrindu.

Bendradarbiaujant su „Google LLC“ ir „Facebook Ireland Limited“, paprastai, aukščiau nurodyti duomenys statistiniais ir rinkodaros tikslais tvarkomi ir JAV esančiuose serveriuose.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Slapukų saugojimo trukmę sužinosite perskaitę mūsų slapukų naudojimo sąlygas. Jeigu stulpelyje „Galiojimo pabaiga“ nurodyta „ilgalaikis“, slapukas saugomas nuolat, kol nebus atšauktas atitinkamas sutikimas. Duomenų saugojimo sesijų saugyklose trukmė apribota konkrečia sesija ir baigiasi uždarius interneto naršyklę.

4. Elektroninio pašto adresas, skambučiai

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums elektroniniu paštu arba telefonu, mes, žinoma, saugome paslaptyje. Jūsų duomenis naudojame tik konkrečiu tikslu, siekdami išnagrinėti Jūsų užklausą. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) arba 6 straipsnio 1 dalies b)  punktas. Mūsų ir Jūsų bendras (teisėtas) interesas, kad duomenys būtų tvarkomi, grindžiamas siekiu atsakyti į Jūsų užklausą, jei reikia, išspręsti kilusias problemas ir išsaugoti bei gerinti Jūsų patirtį naudojantis mūsų interneto svetaine.

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos

Iš principo, jokie duomenys trečiosioms šalims neperduodami. Išimtiniais atvejais duomenis mūsų vardu tvarko duomenų tvarkytojai. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas, papildomai mūsų audituotas ir sutartimis prisiėmė prievoles pagal BDAR 28 straipsnį.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Visą asmeninę informaciją, kurią elektroninėmis žinutėmis arba telefonu mums perduodate užklausose (išsakydami pasiūlymus, teigiamus atsiliepimus ar kritiką), ištriname arba padarome anonimišką ne vėliau kaip po 3 mėnesių  nuo galutinio atsakymo pateikimo Jums. Kaip rodo praktika, po 3 mėnesių, paprastai, nebesulaukiame klausimų dėl mūsų pateiktų atsakymų. Jums pareiškus savo duomenų subjekto teises (žr. toliau), Jūsų asmens duomenys saugomi 3 metus nuo galutinio atsakymo kaip įrodymas, kad suteikėme Jums išsamią informaciją ir yra vykdomi teisės aktų reikalavimai.

5 . Duomenų perdavimas gavėjams trečiojoje valstybėje

Tais atvejais, kai perduodame duomenis trečiojoje valstybėje esantiems (už Europos ekonominės erdvės ribų įsisteigusiems) duomenų gavėjams, apie tai galite sužinoti iš informacijos apie duomenų įgavėjus ar duomenų gavėjų kategorijas, kuri pateikiama atitinkamos duomenų tvarkymo veiklos aprašyme. Europos Komisija, išduodama vadinamuosius „sprendimus dėl tinkamumo“, patvirtina, kad tam tikros trečiosios valstybės atitinka duomenų apsaugos standartą, kuris yra analogiškas Europos ekonominėje erdvėje užtikrinamam lygiui. Šių valstybių sąrašą galite rasti adresu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Jeigu kurioje nors valstybėje nėra analogiško duomenų apsaugos standarto, kitomis priemonėmis pasirūpiname, kad būtų užtikrinta pakankamo lygio duomenų apsauga. Tai įmanoma, pavyzdžiui, vadovaujantis privalomomis verslo taisyklėmis, Europos Komisijos sprendimu dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų apsaugai , sertifikatais ar pripažintais elgesio kodeksais. Išsamesnės informacijos Jums suteiks mūsų duomenų apsaugos pareigūnas (9 punktas).

6. Integruotasis turinys

6.1 „YouTube“ vaizdo įrašai

Savo interneto svetainėje integravome „YouTube“ platformoje skelbiamus vaizdo įrašus; šie įrašai saugomi http://www.YouTube.com ir gali būti paleidžiami tiesiai iš mūsų svetainės. Visi šie įrašai yra integruoti į „sustiprintą duomenų apsaugos režimą“, t. y. duomenys apie Jus kaip naudotoją nebus siunčiami „YouTube“, jei nepaleisite vaizdo įrašų. Duomenys bus siunčiami tik tuo atveju, jei paleisite vaizdo įrašus. Mes neturime jokios šių duomenų siuntimo kontrolės.
Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymo, kurį atlieka „YouTube“, įskaitant duomenų tvarkymą JAV esančiuose serveriuose, rasite paslaugos teikėjo privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje pateikiama daugiau informacijos apie Jūsų su tuo susijusias teises ir nustatymų parinktis, skirtas apsaugoti Jūsų privatumą. „YouTube“ adresas ir privatumo taisyklės: „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
 

6.2 „Bing“ Žemėlapiai

Šioje interneto svetainėje naudojame „Bing Maps“ paslaugas. Ši paslauga leidžia tiesiogiai interneto svetainėje rodyti Jums interaktyvius žemėlapius ir sudaro sąlygas Jums patogiai naudotis žemėlapių funkcija, siekiant surasti netoliese Jūsų skelbiamus darbo pasiūlymus.

Naudojimasis „Bing Maps“ paslaugomis vykdomas siekiant tinkamai atvaizduoti mūsų interneto svetainės turinį bei aiškiau išdėstyti interneto svetainėje mūsų skelbiamas vietoves. Tai laikoma teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą.
Lankantis mūsų interneto svetainėje, „Microsoft Corporation“ kaip paslaugos „Bing Maps“ teikėja, gauna informaciją apie tai, kad per mūsų interneto svetainę iškvietėte atitinkamą kitą puslapį. Kad būtų galima naudotis „Bing Maps“ tarnybos teikiamomis funkcijomis, interneto komunikacijos tikslais reikia tvarkyti Jūsų IP adresą. Paprastai, šis adresas tvarkomas „Microsoft“ serveryje, kuris yra JAV.

Mes negalime daryti įtakos šiam duomenų tvarkymui, kurį atlieka „Bing Maps“. Daugiau apie duomenų tvarkymo, kurį atlieka „Bing Maps“, tikslus ir apimtis sužinosite perskaitę paslaugos teikėjo privatumo politiką. Šioje politikoje suteikiama daugiau informacijos apie Jūsų teises šiuo klausimu ir nustatymų parinktis Jūsų privatumui apsaugoti. „Bing Maps“ paslaugos teikėjo adresas ir privatumo taisyklės: „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 JAV, https://privacy.microsoft.com/lt-lt/privacystatement

7. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

7.1 Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį

Vadovaujantis BDAR 15 straipsnio 1 dalim jūs turite teisę neatlygintinai susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis. Tai, visų pirma, apima:
• tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
• tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
• duomenų gavėjus ar duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti jūsų asmens duomenys;
• planuojamą su Jumis susijusių asmens duomenų saugojimo trukmę arba, jei jos konkrečiai nurodyti neįmanoma, saugojimo trukmei nustatyti taikomus kriterijus;
• teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis ar apriboti duomenų valdytojo atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
• teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
• kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
• BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

7.2 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume neteisingus su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdami į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti, be kita ko, ir pateikdami papildomą pareiškimą.

7.3 Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištrintume su Jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galite pagrįsti viena iš šių priežasčių:

• asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
• Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
• nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį;
• asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
• asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės;
• asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Jei asmens duomenis paviešinome ir privalome juos ištrinti, atsižvelgdami į turimą technologiją ir įgyvendinimo sąnaudas, imamės tinkamų priemonių, kad Jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis informuotume apie tai, kad ir iš jų reikalaujate ištrinti visus saitus į šiuos asmens duomenis, jų kopijas arba dublikatus.

7.4 Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad apribotume duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:
• Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
• duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
• duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba
• pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

7.5 Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

Turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę mūsų nekliudomi persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:

• duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir
• duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą turite teisę prašyti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

7.6 Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

Jei yra BDAR 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galima nesutikti dėl su konkrečiu Jūsų atveju susijusių priežasčių.

Minėta bendroji teisė nesutikti galioja visiems šiose duomenų apsaugos taisyklėse aprašytiems duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą tikslams. Kitaip nei duomenų tvarkymu reklamos tikslais grindžiamos specialiosios teisės nesutikti atveju (žr. šių taisyklių 3 punktą), pagal BDAR vykdyti tokį bendrąjį nesutikimą privalome tik tada, kai Jūs mums nurodote didesnės svarbos priežastis, pavyzdžiui, galimą pavojų Jūsų sveikatai ar gyvybei.

7.7 Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai pagal BDAR 77 straipsnį

Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Tuo tikslu Jūs galite kreiptis į bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės, kur yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, duomenų apsaugos priežiūros instituciją arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją instituciją, kur yra UAB „Lidl Lietuva“ registruotoji buveinė.

8. Kontaktiniai asmenys  

8.1 Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias Jūsų su duomenų apsauga

Jeigu turite klausimų dėl interneto svetainės arba norite pasinaudoti savo su Jūsų duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis (duomenų apsaugos teisėmis), galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių

8.2  Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos

Jei turite daugiau klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į „Lidl“ vidaus duomenų apsaugos pareigūną (žr. šių taisyklių 9 punktą).

9. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Šios duomenų apsaugos taisyklės taikomos UAB „Lidl Lietuva“  („Duomenų valdytojas“) vykdomam duomenų tvarkymui ir interneto svetainei https://karjera.lidl.lt. Su UAB „Lidl Lietuva“  duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti pirmiau nurodytu adresu, korespondenciją siunčiant duomenų apsaugos pareigūnui tiesiogiai arba adresu duomenuapsauga@lidl.lt.