Lidl Lietuva
Head teaser

Administracija

Administravimo tarnyba

Administravimo tarnybą sudaro šie departamentai: Personalo, Projektų organizavimo / IT, Apskaitos / Finansų, Kontrolingo, Teisės / GRC.

Kontrolingas
Kontrolingo departamentas analizuoja pagrindinius įmonės veiklos rodiklius, struktūras ir procesus bei rengia ataskaitas vadovybei. Šio departamento tikslas – optimizuoti vidaus ir išorės procesus.

Personalas
Personalo departamentas vykdo visas tiesiogiai su UAB „Lidl“ darbuotojais susijusias administravimo užduotis. Departamentas atsakingas už visus su esamais ir būsimais darbuotojais susijusius klausimus, įskaitant ir darbuotojų atlyginimus.

Projektų organizavimas / IT
Projektų organizavimo skyrius rūpinasi kokybės standartų atitiktimi, išbando sistemas, analizuoja ir sistemina specializuotų skyrių ir parduotuvių teikiamus reikalavimus. IT skyrius, laikydamasis IT standartų, įgyvendina numatytus reikalavimus ir parengia reikalingą techninę infrastruktūrą.

Apskaita / Finansai
Atsižvelgdamas į pagrindines įmonių, mokesčių ir finansų teisės nuostatas, departamentas valdo visus finansinius srautus. Jo pagrindinės užduotys – finansinės apskaitos, tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rengimas ir finansų valdymo planavimas bei patikra.

Teisė / GRC (angl. Governance / Risk / Compliance)
Į teisės departamentą kreipiamasi teisiniais, draudimo klausimais, jis atsakingas už duomenų apsaugos užtikrinimą. Šis departamentas taip pat konsultuoja teisiniais ir veiklos rizikos valdymo klausimais.

Atgal į apžvalgą