Lidl Lietuva
Head teaser

Pirkimai

Pirkimų tarnyba

Pirkimų tarnybos darbuotojai kuria naujas strategijas, vykdo derybas su šalies gamintojais bei atlieka kokybės kontrolę. Taip optimaliai valdomas produktų kūrimo ir asortimento sudarymo procesas.

Prekių asortimentas
Pirkimų tarnybos departamentai formuoja nuosavų bei firminių prekių ženklų maisto prekių ir kasdienio vartojimo prekių asortimentą. Ši tarnyba atsakinga už prekių asortimentą, jo strategijos kūrimą ir pardavimo kainų nustatymą. Be to, Pirkimų tarnybos departamentai atlieka tokias užduotis – kuria produktus, stebi rinką, analizuoja tiekimo rinkas, planuoja optimalaus prekių pristatymo į logistikos centrą galimybes, atpažįsta naujausias rinkos tendencijas ir jas pritaiko. Pakuočių dizaino ir etikečių vystymo skyriaus darbuotojai rūpinasi nuosavų prekių ženklų pakuočių dizaino kūrimu. Čia verčiami, kuriami bei su kolegomis kitose šalyse derinami pakuočių tekstai keliomis kalbomis, aktyviai bendradarbiaujama su srities ekspertais ir reklamos agentūromis.

Pardavimų skatinimas
Pardavimų skatinimo departamentas atsakingas už maisto ir kasdienio vartojimo prekių pardavimų skatinimo planavimą, vykdymą ir analizę. Veikla planuojama, derinama ir vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Reklamos ir rinkodaros departamentu. Kokybės kontrolė, degustacijos, likučių valdymas, rinkos stebėjimas, prekių paieška, kodų analizė – taip pat šio Pardavimų skatinimo departamento užduotys.

Vaisiai ir daržovės
Už vitaminų gausą asortimente, prekių srautų nuo lauko iki parduotuvės valdymą ir susijusią logistiką atsakingas Vaisių ir daržovių skyrius. Be kasdienio šviežių prekių asortimento koordinavimo ir kokybės kontrolės, šis skyrius vykdo nuolatinę rinkos stebėseną. Jis taip pat planuoja jo kompetencijoje esančią veiklą, atsakinėja į klausimus, susijusius su produktų ir transportavimo pakuotėmis.

Kokybės užtikrinimas
Už higienos standartų patikrą ir atitiktį atsakingas Kokybės užtikrinimo departamentas. Kontrolė vykdoma net gamybos vietose – tikrinamos pristatytų produktų mikrobiologinės, cheminės, sensorinės ir deklaruotos savybės. Šio departamento užduotis yra ir klientų bei valstybės institucijų užklausų nagrinėjimas. Jis taip pat teikia pagalbą išduodant sertifikatus.

Administravimas
Pirkimų tarnybos administracija rūpinasi išsamių ir teisingų pagrindinių duomenų pateikimu visiems susijusiems įmonės padaliniams. Čia taip pat koordinuojamas ir valdomas pagrindinis su asortimentu ir įmonės veikla susijusios informacijos srautas – tiek šalies, tiek tarptautiniu lygmeniu. Darbuotojai rengia pirkimų sutartis su šalies tiekėjais, kurių produkciją  įsigyja UAB „Lidl Lietuva". Galiausiai skyrius taip pat padeda organizuojant Pirkimų tarnybos veiklą.

Reklama ir rinkodara
Reklamos ir rinkodaros departamentas atsakingas už prekių realizavimą ir pardavimų komunikacijos planavimą bei koordinavimą. Bendradarbiaujant su kitais padaliniais bei išorės paslaugų teikėjais čia ruošiamos visos reklamos priemonės (skrajutės, skelbimai, reklama televizijoje bei radijuje ir t. t.), jos įtraukiamos į žiniasklaidos planus. Šis deaprtamentas taip pat.

Atgal į apžvalgą